45 dni na sprawdzenie cudzoziemców-uchodźców

Autor Obywatelski

W niedzielę weszły oblawa_granica_szelemej_wp600w życie nowe przepisy dotyczące wydłużeniu procedury sprawdzenia cudzoziemców przybywających do Polski. Dotyczy to osób poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę. Zmiana dostosowuje przepisy do decyzji Rady UE ws. relokacji uchodźców.
Uchwalona 20 maja nowelizacja ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom ma zwiększyć bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP.  Zmiana dostosowuje przepisy krajowe do decyzji Rady UE z września 2015 r. Zgodnie z nią – w ramach unijnych programów relokacji uchodźców – w latach 2016-2017 do krajów UE ma trafić 160 tys. osób z Grecji i Włoch. To do tych krajów napłynęła większość spośród ponad miliona migrantów, którzy przybyli do Europy w 2015 r.Polska w ciągu dwóch lat ma przyjąć ok. siedem tys. osób.

W związku z tym m.in. wydłużony został termin przewidziany na przekazanie przez komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie „dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami organy te miały na to siedem dni. Teraz okres ten wydłużył się do 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne 14 dni (ale nie więcej), jeśli sytuacja jest szczególna.

Obowiązek uzyskiwania informacji, czy wjazd cudzoziemca i jego pobyt w Polsce mogą stanowić zagrożenie, nie dotyczy cudzoziemca, który ma mniej niż 13 lat.

za www.wp.pl

Komentarze są zamknięte