Budżetowa sesja Sejmiku Opolskiego, a w tle „walka o kulturę”

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jerzy Czerwinski, Radny Sejmiku Opolskiego na sesji W piątek II sesja Sejmiku Opolskiego. W programie m.in. expose Marszałka Województwa Opolskiego, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 oraz uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2015 rok; uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok; wyznaczenia aglomeracji Branice; zmiany nazwy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz zmiany jego statutu; wynagrodzenia Marszałka Województwa Opolskiego; odwołania radnego Zbigniewa Ziółko ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i powołania w to miejsce radnego Kazimierza Pyziaka. Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za I półrocze 2014r. Początek godzina: 09:00. Miejsce: Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek.

Najbardziej dotknie budżet wydatków na kulturę. Filharmonii Opolskiej, przymierza się do najgorszego, a więc cięcia budżetu sięgającego nawet 28 procent, co oznacza, że zabraknie na opłacenie pełnej obsady orkiestry symfonicznej i może grozić  zwrotem dotacji unijnej na rozbudowę FO.  Będziemy się sprawie przyglądać.

tk

Komentarze są zamknięte