Marszałek ogłosił konkurs na „Społecznika Roku Województwa Opolskiego”

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Marszałek Województwa OpolskiegSpołeczna Inicjatywa Socjalnao serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn. „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Kapituła Konkursu, wyłoni „Społecznika Roku” spośród aktywnych pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego:

 • podejmujących nieodpłatne działania na rzecz innych osób, swojego otoczenia,
 • tych, którzy działają od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne,
 • walczących skutecznie z problemami społecznymi, podejmujących inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

 • czas i zasięg działania (minimum 5 lat działalności społecznej na terenie województwa opolskiego),
 • praca społeczna bez wynagrodzenia,
 • zaangażowanie oraz skuteczność działania,
 • współpraca i angażowanie innych ludzi,
 • wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

Wnioski zgłoszeniowe wraz Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl, portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl oraz w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” do dnia 30 stycznia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

opolskie.pl

 1. Kamila
  | ID: a65eba27 | #1

  Jarosław Toporowski z Głubczyc byłby dobrym kandydatem.

  Obrona szkół przez zamknięciem, zbieranie podpisów przeciwko sześciolatkom w pierwszych klasach szkoły podstawowej, udział współorganizacja i organizacja wielu manifestacji.
  Wielokrotne zabieranie głosu (jako zwykły obywatel) w sprawach społecznych na sesjach rady miasta, pomoc Rolnikom NSZZ RI Powiatu Głubczyckiego. Zdecydowany przeciwnik cateringu w Głubczyckich szkołach.

Komentarze są zamknięte