Msza Św. za polskiego księcia Bolka II

Niezależna Gazeta Obywatelska2

W niedzielę 31 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży zostanie odprawiona Msza Święta w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej polskiego księcia świdnicko – jaworskiego Bolka II w 643. rocznicę zgonu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mszy Świętej w intencji dawnego władcy Ziemi Ślężańskiej, polskiego księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II, Piasta śląskiego, wnuka Władysława Łokietka, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego, fundatora zamku na Górze Ślęży, o którym to władcy Długosz w swojej kronice napisał, że: „choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny – dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim to on jeden nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi„. W sztafecie dziejów książę Bolko II był kontynuatorem dzieła właściciela Góry Ślęży, budowniczego Polski, głównego doradcy Bolesława Krzywoustego i palatyna – Piotra Włosta z rodu Łabędziów – możnowładców plemienia Ślężan, dziedziców prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągającej się po Łabę, gdzie na wschód od wyznaczonej po wielu tysiącach lat przez Germanów granicy Słowian (limes Sorabicus) powstała najstarsza cywilizacja Europy z lat 4 600 – 4 800 przed nar. Chrystusa. Zakończone 28 lipca 1368 r. życie księcia Bolka II  zawierało ważne przesłanie dla dziesiątków pokoleń broniących polskości Śląska. Od nas, obecnie żyjących, zależy przyszłość Śląska Polskiego.

Msze Święte za duszę księcia Bolka II odprawiane są od 2007 r. w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży w jedną z niedziel wkrótce po rocznicy zgonu Niezłomnego Polaka

Autor: dr Zbigniew Hałat, Prezes Towarzystwa Ślężańskiego

 1. silus
  | ID: e17dcddc | #1

  Zawsze są jakieś wyjątki…….

 2. svatopluk
  | ID: 3c3cacfe | #2

  „możnowładców plemienia Ślężan, dziedziców prastarej słowiańskiej tutaj obecności, sięgającej korzeniami do kultury łużyckiej i rozciągającej się po Łabę”

  kultura łużycka ze Słowianami nie ma nic wspólnego.
  z Germanami również.
  jest wcześniejsza.

Komentarze są zamknięte