Kartka z kalendarza: dziś mija 501. rocznica założenia pierwszej drukarni w Krakowie

Niezależna Gazeta Obywatelska

25 lipca 1510 r. Florian Ungler ( 1536 r.), drukarz pochodzący z Bawarii założył w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnię drukującą książki w języku polskim. W latach 1510-1516 pracował samodzielnie bądź w spółce z W. Lernem, wydawał m. in. nakłady Hallera i Marka Szarfenbergera. Z drukarni Unglera wyszło 80 tytułów dzieł. W 1513 r. ukazał się jego nakładem Raj duszny (Hortulus animae) w tłumaczeniu Biernata z Lublina, pierwsza drukowana książka w języku polskim. Ok. 1514 r. wydał Ortographia seu modus recte scribendi et legendi polonicum idioma, traktat o ortografii polskiej Stanisława Zaborowskiego. Ungler nie mógł utrzymać się samodzielnie, przeszedł więc na parę lat do drukarni Hallera. W 1521 r. ponownie otworzył własny warsztat – wyposażył go w nowy, bogaty materiał typograficzny. Z tej drukarni wyszło 166 pozycji. Po jego śmierci w 1536 r. oficynę poprowadziła żona, Helena. Gdy zmarła w 1551 r., urządzenia i materiał typograficzny oficyny dostały się drogą sprzedaży w ręce rodziny Szarffenbergów.

Oprac. TK

 

Komentarze są zamknięte