W obronie Antoniego Klusika

Niezależna Gazeta Obywatelska5

W związku z procesem Antoniego Klusika ze spółką Agora S.A. wydawcy „Gazety Wyborczej”, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego wystosowała apel do zarządu spółki Agora S.A. z prośbą o wycofanie pozwu w toczącej się sprawie.

W obronie p. Antoniego Klusika

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego

 Apelujemy do zarządu spółki Agora i redakcji „Gazety Wyborczej” o wycofanie pozwu przeciw p. Antoniemu Klusikowi w sprawie toczącej się w Opolskim Sądzie o naruszenie dóbr. Jego opinia, iż „Gazeta Wyborcza” jest „organizacją przestępczą, wrogą naszej cywilizacji,” jako wyjaśnienie wyproszenia dziennikarki „Gazety Wyborczej” z jego konferencji prasowej, była reakcją na medialny atak, przeprowadzony przez wyżej wymienioną gazetę, na jego osobę z racji postępowania zmierzającego do wyjaśnienia przyczyn śmierci jego brata, Jana Klusika. Twierdzenie owej pani redaktor, wyrażone w artykule „Kreowanie męczennika krzyża” („Gazeta Wyborcza”, 10. 10. 2010), iż chce on, wraz z członkami OSPN zbić kapitału politycznego na śmierci swego brata, jest krzywdzące i obraźliwe. To tak jakby oskarżać rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej o podobne intencje z tej racji, iż dopominają się o pełne wyjaśnienie przyczyn tragedii, które zostawiła głęboką ranę w ich życiu.

P. Antoni Klusik jest działaczem „pierwszej” Solidarności niezwykle zasłużonym da budowania Polskiej demokracji. Jest uznanym autorytetem w swoim środowisku. Dlatego stajemy w jego obronie. Dajemy mu wiarę, iż był świadkiem ataku fizycznego na swego brata. Zgadzamy się z jego tezą, że zapisy z kamer wideo, których było pełno wówczas na Krakowskim Przedmieściu, a do których organy ścigania mają dostęp, potwierdzą tę wersję wydarzeń. Apelujemy do właściwych służ o upublicznienie tych zapisów.

P. Klusikowi wolno przeżywać żałobę po swoim bracie. Nie przesądzając o wyniku śledztwa w sprawie przyczyny śmierci jego brata, trzeba stwierdzić, że wolno mu dochodzić prawdy na ten temat. Gwarantuje mu to polski system prawny.

Należy podkreślić, że możliwości finansowe Agory i p. Klusika są nieporównywalne. Jako pojedynczy obywatel, p. Klusik nie jest w stanie ponosić kosztów np. nieprzewidywalnej ilości podróży do innych miast, gdzie miałyby się odbywać przesłuchania stron, lub nieprzewidywalnych kosztów przedłużającego się procesu.

Dlatego apelujemy do sędziów i prawników reprezentujących powoda, o uwzględnienie nierównych możliwości obu stron, apelujemy o wyrównanie szans, oraz o zachęcanie strony pozywającej do rozstrzygnięcia powyższego sporu nie na drodze sądowej, ale w dialogu medialnym, gdyż jest to właściwa płaszczyzna do wyjaśnienia problemów społecznych i kulturowych.

Prosimy o poparcie dla naszego apelu poprzez składanie internetowych podpisów pod nim na stronie (wkrótce link)

NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego

 1. Paweł
  | ID: 8a1f20ef | #1

  Nie rozumiem sensu pisania takiej petycji do gazety, którą uważa się za wroga numer 1. Po co pisać petycje do Gazety Wyborczej, prosić o miłosierdzie itp.? Czy to nie upokarzające? A jeśli już prosić o łaskę… to czy nie prościej przeprosić za wypowiedziane w afekcie słowa i w ten sposób bez procesów zamknąć sprawę? Pan Klusik nie jest osobą ubezwłasnowolnioną i chyba może sam załatwić sprawę w ten sposób.

 2. Paweł hahaha
  | ID: c6818a98 | #2

  Petycję napisała KZ „Solidarność”, a nie Antoni Klusik. Nie jest to bynajmniej prośba o łaskę, a apel skierowany do złoczyńcy o wycofanie się z haniebnego zamiaru pognębienia przeciwnika. Apel pokazuje małość rzekomo wielkiego koncernu. Z tego, co mi wiadomo A.Klusik nie zamierza przepraszać tego szmatławca. Nie wmawiaj więc czytelnikom ngo, że ktoś tu poza tobą próbuje siebie albo kogoś upokarzać mały i złośliwy krętaczu.

 3. Paweł
  | ID: 8a1f20ef | #3

  Prześlijcie powyższy wpis jako załącznik do petycji. Na pewno skuteczniej zadziała. Tego typu wypowiedzi na pewno wpłyną pojednawczo na adresata;-) Zdecydujcie się o co wam chodzi. Chcecie prosić o zmiłowanie czy wolicie atakować?

 4. hahaha
  | ID: 8a1f20ef | #4

  Wyślijcie ten komentarz razem z petycją. Na pewno skuteczniej zadziała. Nastroi adresata jeszcze bardziej pojednawczo;-)

 5. Paweł hahaha
  | ID: c6818a98 | #5

  Chyba ci się pomyliło forum internetowe z biurem politycznym. Zdecyduj się „Paweł” gdzie przynależysz.

Komentarze są zamknięte