Podpisy pod ustawą antyaborcyjną złożone w biurze Marszałka Sejmu RP

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Blisko pół miliona podpisów pod projektem nowelizacji ustawy antyaborcyjnej zakazującej całkowicie zabijania dzieci nienarodzonych złożyli 14 kwietnia w biurze Marszałka Sejmu RP członkowie społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Twórcy zgłoszonego wczoraj projektu chcą zmiany tytułu ustawy z „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” na „Ustawę o ochronie życia ludzkiego od poczęcia”.

Przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi chcą też wyraźnego stanowiska posłów w kwestii ochrony życia. Zgłoszony projekt nowelizacji zakłada zmianę art. 1. Według projektodawców powinien on zostać rozszerzony do dwóch punktów mówiących, że: „Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia” oraz że: „Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa”. W nowelizacji proponuje się też usunięcie preambuły oraz artykułów 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c i 9 obowiązującej ustawy. Są w nich zawarte m.in. warunki dopuszczalności aborcji w przypadku zagrożenia życia, ryzyka nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz jeśli ciąża powstała w wyniku gwałtu, a także gdy „kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej”. Jeden z punktów mówi też o tym, że kobiecie posiadającej ubezpieczenie społeczne przysługuje prawo do bezpłatnego „przerwania ciąży” w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Projektodawcy chcą całkowitego wykreślenia tych zapisów. – Projekt usuwa wyjątki dopuszczające aborcję – poinformował Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Z kolei przepisy dotyczące wsparcia kobiet w zagrożonej ciąży miałyby zostać utrzymane, ale przeniesione do ustawy o pomocy społecznej. Dzierżawski podkreślił, że celem projektu ustawy jest zagwarantowanie prawa do życia każdemu dziecku od poczęcia. – Jeśli Sejm tę ustawę przyjmie, a jestem przekonany, że tak będzie jeszcze w tej kadencji, nie będzie można w Polsce w ogóle zabijać dzieci, np. dlatego że są chore – powiedział. Jak stwierdził Dzierżawski, boi się tego, że „w Polsce można legalnie zabijać dzieci”. W 2009 r. zabito w polskich szpitalach ponad 500 dzieci. – Co gorszego może nas spotkać? – pytał. – Fundamentem każdej zbiorowości jest moralność. Jeśli można zabijać dzieci, cóż nas powstrzyma, byśmy nie pozabijali się nawzajem? – dodawał Dzierżawski – My mówimy: żadnego dziecka nie można zabijać. Państwo, które na to pozwala, nie jest dobrym państwem – uznał. Poinformował, że pod projektem nowelizacji ustawy przez dwa tygodnie zebrano 480 tys. głosów. – W kampanię włączyły się dziesiątki tysięcy ludzi. To dopiero początek zaangażowania się Polaków w tę fundamentalną sprawę odbudowy moralności w życiu publicznym – zapewnił Dzierżawski.

W najbliższym czasie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyśle do wszystkich parlamentarzystów list z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii ochrony życia przed najbliższymi wyborami do Sejmu i Senatu. – Będziemy ich prosić o jasne stanowisko, które chcemy przekazać tym, którzy jesienią będą wybierać posłów – wyjaśnił Jacek Sapa z Komitetu. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej tworzą m.in. członkowie Fundacji „PRO – Prawo do Życia” oraz Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Źródło: KAI

  1. ania
    | ID: 3fd4f32d | #1

    jestem w pełni zaaaaaa

  2. ania
    | ID: 3fd4f32d | #2

    człowiek bez kasy …nawet na zabezpieczenia nie ma szans na wychowanie dziecka

Komentarze są zamknięte