Od 1 marca rusza nabór do opolskich przedszkoli

Niezależna Gazeta Obywatelska

Od 1 marca rusza w Opolu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2011/2012. Przyjmowanie zgłoszeń zakończy się 30 marca. Przedszkola będą przyjmowały zgłoszenia tylko dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2008 r. W Opolu są 32 przedszkola publiczne, 7 niepublicznych i 3 niepubliczne punkty przedszkolne. W zbliżającym się naborze przewiduje się ok. 900 miejsc dla dzieci od 3 do 5 lat. W związku z tym, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, rodzice sami decydują, gdzie posłać swoje dziecko. W formularzu zgłoszeniowym wskazuje się od 1 do 3 preferowanych przedszkoli. System naboru elektronicznego pozwala na zgłoszenie dziecka tylko do jednego przedszkola (pierwszej preferencji) z możliwością wskazania dwóch placówek dodatkowych (przedszkola drugiej i trzeciej preferencji). Formularz zgłoszeniowy w formie papierowej można też otrzymać w każdym przedszkolu publicznym.

Rekrutacja rozpocznie się 1 marca i potrwa cały miesiąc. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić elektronicznie, lecz to nie zwalnia rodziców z doniesienia do wybranego przedszkola wersji papierowej dokumentu. Bez niej dziecko nie będzie brane pod uwagę przy naborze.

Opłata podstawowa za 5-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu wyniesie 104 zł, a za cały dzień 222 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty wyżywienia i ewentualne opłaty dodatkowe jak język angielski, taniec etc. Przykładowo, koszt całodniowy z wyżywieniem pobytu dziecka w Przedszkolu nr 8 w Opolu wynosi 330 zł. Co istotne, opłata za pobyt w przedszkolu dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności pomniejszana jest o 50%, na pisemny wniosek rodziców, po przedłożeniu dyrektorowi przedszkola orzeczenia Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie http://oswiata.um.opole.pl w zakładce Przedszkola.

Oprac. Tomasz Kwiatek

  1. | ID: 7a662eea | #1

    Niby nie wiele znacząca sprawa a jednak . Pojmą to tylko Ci . którym przyjdzie się zmierzyć z problemem ..gdzie tu pociechę umieścić jak w koło brak wolnego miejsca w najbliższym żłobku czy przedszkolu ..

    Pamiętam własnego doświadczania jak bezskutecznie zabiegałem o przyjecie mojej wnuczki do żłobka.

    Ważny artykuł w dodatku autor idealnie się wstrzelił w czasie.

    pozdrawiam

Komentarze są zamknięte