Archiwum

Archiwum dla 17/02/2011

Tylko u nas: Gdziepole odc. 38

Niezależna Gazeta Obywatelska

Minęły dwa tygodnie… Dwa bardzo długie tygodnie w Gdziepolu. Właśnie na tyle Prezydent Roch Wysokoząbski wyjechał na urlop w Dolomity, gdzie w willi wynajętej przez kancelarię premiera, wypoczywał wraz z psem – Asem. Premier Doniu wynajął wielki dom na blisko trzy miesiące, ale nieoczekiwany zwrot akcji zmusił go do powrotu. Obecnie w willi pomieszkują działacze partii Obywatelski Podest, Czytaj więcej…

Pełna aula na spotkaniu z Ministrem Bogdanem Święczkowskim

Niezależna Gazeta Obywatelska 12

Wczoraj w auli Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej odbyło się spotkanie z byłym szefem ABW z czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego – Bogdanem Święczkowskim. Organizatorem spotkania był Klub Gazety Polskiej w Opolu oraz  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność ” Uniwersytetu Opolskiego, a głównymi prowadzącymi byli Przewodniczący opolskiego klubu „GP” – Ryszard Szram i Przewodniczący Komisji Zakładowej „S” – Stanisław Tomczyk. Spotkanie to, trwające ponad dwie godziny było bardzo ciekawe. Minister poruszył wiele istotnych kwestii, które zazwyczaj są pomijane we wiodących środkach masowego przekazu. Zgromadzona publiczność w liczbie ok. 150 osób słuchała m.in. o Czytaj więcej…

dr Mariusz Patelski: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1989. Zarys problematyki

Niezależna Gazeta Obywatelska 7

Legalna działalność (październik 1980 – grudzień 1981)

Wydarzenia na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. i utworzenie NSZZ „Solidarność” spowodowały w społeczeństwie polskim ferment, który zaowocował powstaniem wielu nowych stowarzyszeń i związków. W środowisku studenckim stopniowo kiełkowała myśl powołania nowego niezależnego związku. Już 2 września studenci Uniwersytetu Gdańskiego, wspomagający sierpniowy strajk, powołali Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Wkrótce podobne działania podjęli studenci Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Szczecina i Łodzi1. Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 30. rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Niezależna Gazeta Obywatelska

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 r. w wyniku sierpniowych wydarzeń i strajków robotniczych będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego. NZS w 1980 r. było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Nazwa Niezależne Zrzeszenie Studentów została ustalona na spotkaniu 60 grup założycielskich z uczelni w całej Polsce, Czytaj więcej…

„Kaczyńskiemu wiadukt się należy” – z Eugeniuszem Mrozem, przyjacielem papieża Jana Pawła II, żołnierzem AK, emerytowanym radcą prawnym rozmawia Tomasz Kwiatek

Niezależna Gazeta Obywatelska

Panie Eugeniuszu, czy popiera Pan naszą inicjatywę nazwania wiaduktu przy ul. Struga im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego?

Mówiąc szczerze jestem rozdarty. Bardzo zależy mi na upamiętnieniu w Opolu zarówno Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jak i mojego przyjaciela, Papieża Jana Pawła II. Idealne rozwiązanie to nazwanie wiaduktu im. Lecha Kaczyńskiego, a Biblioteki Miejskiej im. Papieża Jana Pawła II. Kaczyńskiemu wiadukt się należy, to nie podlega dyskusji. Z Biblioteki nazwanej im. papieża będę bardzo zadowolony, bo będzie można tam organizować Czytaj więcej…