Archiwum

Archiwum dla 14/02/2011

„Kocham Polskę” w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dzisiaj w Opolu odbyła się cześć ogólnopolskiej akcji „Kocham Polskę”. Najpierw o godz.14.45 pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego odbyła się krótka konferencja prasowa, na której przedstawiciel inicjatora akcji – Młodzieży Wszechpolskiej streścił pokrótce cel akcji jakim jest promowanie patriotyzmu w bardziej przystępny i życzliwy sposób. Czytaj więcej…

RAŚ-ki i inne dzieciaki

Niezależna Gazeta Obywatelska

Ostatnio słuchałem wywiadu z przedstawicielem RAŚ na Opolszczyźnie, jak się nazywał, nie pamiętam, jednak myślę, że to nie ma większego znaczenia, gdyż to co przedstawiał, a mianowicie idee jakie chcą zrealizować są tak dziwne, że zastanawiałem się długo, czy o nich pisać. Jednak wielki plan – Polska regionów 2020 jest wspaniały. Podzielimy nasz kraj tak, aby w każdym z regionów ludzie mogli się tłuc o władzę! Czytaj więcej…

Kartka z kalendarza: dziś mija 69. rocznica powstania Armii Krajowej

Niezależna Gazeta Obywatelska

69 lat temu, 14 lutego 1942 r. na mocy rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową. ZWZ była początkowo krajową organizacją konspiracyjną podległą rządowi polskiemu w Paryżu. Na jej czele stał jako jej Komendant Główny gen. „Józef Godziemba” Kazimierz Sosnkowski, który po kampanii wrześniowej przedostał się do Paryża. Podlegali mu komendanci Obszarów w okupowanym kraju. Po upadku Francji, Komenda Główna ZWZ podlegała rządowi RP w Londynie uzyskując większą samodzielność w kierowaniu całością życia Podziemnej Polski. Czytaj więcej…