Kartka z kalendarza: haniebna rocznica powołania GPU następcy CzeKi

Niezależna Gazeta Obywatelska5

Dziś mija 89 rocznica utworzenia w Rosji sowieckiej GPU – Państwowego Zarządu Politycznego, następcy CzeKi, a poprzedniczki NKWD i KGB. 2 lutego 1922 r. zmieniono CzKę na GPU. Zmiana ta miała charakter jedynie propagandowo-kosmetyczny wobec przejęcia w całości aparatu i kadr CzeKi. Po powstaniu ZSRR, w grudniu 1922 r., przekształcono ją w 1923 r. w OGPU – Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny, podlegający Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR. GPU była policją polityczną zajmującą się również wywiadem i kontrwywiadem. Jej zadaniem była m.in. kontrola więzień i przymusowych obozów pracy. Szefem Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego był Feliks Dzierżyński (1877 – 1926) zwany „Krwawym Feliksem” i „Czerwonym Katem”, zwolennik terroru i masowego mordowania przeciwników politycznych. W maju 1934 r. OGPU zostało poddane gruntownej przebudowie i 10 lipca 1934 r. jako Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego – GUGB, zostało włączone do Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych NKWD. Z tej okazji przypominamy tekst z 1977 r. prof. Stanisława Sławomira Niciei, byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego i Senatora RP, opisujący życie i działalność kata Feliksa Dzierżyńskiego. Pozostawiamy to bez komentarza. (strona  1 i strona 2)

Oprac. Redakcja

 1. krych
  | ID: e2dbde2d | #1

  Kilka cytatów z tego „wspaniałego” artykułu na zachętę:
  „Dzierżyński znany jest przede wszystkim jako przewodniczący Ogólnorosyjskiej
  Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, tzw. Czeki, lecz nie zawsze pamięta się, że ten wybitny Polak zajmuje poczesne miejsce w
  historii międzynarodowego ruchu robotniczego”

  „(…)naszą wiedzą `o życiu i działalności Dzierżyńskiego zaciążyło bez wątpienia
  oczernianie go przez polską prasę burżuazyjną w okresie międzywojennym”

  „Burżuazyjna propaganda zarzucała Dzierżyńskiemu wiele, jednak nie mogła przejść
  do porządku dziennego nad faktem, że był to człowiek moralnie czysty, ofiarny, oddany bez reszty idei,o silnej woli, stanowczości i dużej odwadze, w pracy nie cofający się przed żadnymi przeszkodami, traktujący przemoc jedynie jako środek walki narzucony przez nie przebierającego w metodach, bezwzględnego wroga”.

  Towarzyszu Rektorze wasze czyny nie będą zapomniane przez Partię, inni Towarzysze będą zawsze pamiętać wasze zasługi w budowaniu pokoju, przyjaźni między narodami i obronie tej jedynie słusznej idei jaką jest socjalizm.

 2. | ID: 36a2e470 | #2

  Pod tym linkiem znajduje się ” Krótka biografia kierownictwa dawnej CZK , NKWD , KGB , FSK aż po obecną FSB – Federalną Służby Bezpieczeństwa Rosji”

  Życzę miłej lektury

  http://www.fsb.ru/fsb/history/leaders.htm

 3. Konrad
  | ID: c6dcb527 | #3
 4. | ID: f941c28a | #4

  NIcieja – bandytów nadzieja.
  Igor Zamorski, 3 lutego, 2011 – 09:03

  Oto jak w praktyce wyglądało to wcielanie szczytnych ideałów bolszewickiej rewolucji , które krwawym terrorem ustalał ten bandyta Dzierżyński.
  Ciekawe czy piewca komunizmu rodem ze Strzegomia oraz podobni jemu widzieliby chętnie taki los swoich dzieci?
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=27
  Nota bene zachęcam do całościowej lektury tego dzieła. Doskonała faktografia a i literatura godna pióra Sienkiewicza , rzekłbym.
  Oczywiście zaraz ktoś z popapranych komuchów może zarzucić , że to był tylko niewątpliwie okrutny , choć konieczny etap drogi do powszechnego szczęścia. To jak wygląda to powszechne szczęście dzisiaj , zwłaszcza w Rosji ale też w innych skomunizowanych krajach – można przekonać się nieco tylko zbaczając poza turystyczne szlaki i dobrze oświetlone ulice.
  Bowiem to co najistotniejsze to nie zamożność danego kraju ( Rosja jest do dziś bardzo bogatym krajem) ale sfera wartości które są podzielane i realizują się poprzez ludzkie wybory i działania.
  To co dzisiaj odbywa się w Polsce to planowy , niejednokrotnie ćwiczony już przez bolszewików etap demoralizacji narodu. To jest wojna o wartości. Komuniści za wszelką cenę starają się splugawić to co święte a podnieść na piedestał to co w swej istocie nikczemne.
  Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości czy takie działanie się dzisiaj w Polsce realizuje ,to polecam mu obejrzeć ten materiał.
  http://www.youtube.com/watch?v=Ya9HtG2UGkk
  To dla tego właśnie mamy do czynienia z takimi rzekami pomyj wylewanymi na wszystkich tych , którym bliskie było i jest zawołanie: Bóg , Honor i Ojczyzna.
  A atak na pamięć Jana Pawła II obawiam się dopiero się rozpocznie. Zapewne tuż przed rocznicą zamachu smoleńskiego.

  źródło : http://niepoprawni.pl/blog/783/rektor-uo-prof-s-slawomir-nicieja-o-fdzierzynskim-slow-kilka#comment-151522

 5. 7 października 2011, 23:10 | #1
Komentarze są zamknięte