ZChR walczy o bezpieczeństwo dróg powiatowych. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zastępca Naczelnego

Rzecznik ZChR Paweł Czyż/NGO

Dzisiaj do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi (warmińsko-mazurskie) wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  z art. 231 § 1. Kodeksu karnego, cyt. „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” w zw. z art. 174 § 1. kk., cyt. „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”, które złożył Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Na prośbę kilkudziesięciu mieszkańców rolniczej gminy Banie Mazurskie wspieranych przez ZChR interwencję w sprawie fatalnego stanu dróg w tym powiecie złożył poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Chodzi o drogi powiatowe nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin.

9 sierpnia, do parlamentarzysty odpowiedź skierował wicestarosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Pańska dezaprobata dla bezczynności władz samorządowych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na w/wym. drogach nie jest odzwierciedleniem faktycznych działań podejmowanych przez powiat w ostatnich latach. Powiat Gołdapski, który reprezentuje Starosta Gołdapski, nie stosuje metod byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego”

– napisał samorządowiec w piśmie adresowanym do posła Kowalskiego.

Mówimy dosyć kpin. Tuż przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spotkałem się z wójtem gminy Banie Mazurskie Łukaszem Kulisiem. Włodarz tej gminy poinformował mnie, że wystąpienia ZChR oraz posła Kowalskiego zostały przekazane w odpisie wszystkim gminnym radnym. W efekcie jest możliwe, że Rada Gminy Banie Mazurskie na kolejnej sesji wezwie Zarząd Powiatu Gołdapskiego do odpowiednich działań, których celem jest zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez władze tego powiatu”

– mówi nam Paweł Czyż z ZChR.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski wystąpił z interwencją w sprawie stanu dróg lokalnych w powiecie gołdapskim

Uznanie przez Radę Powiatu petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin za zasadną uchwałą nr XLII/205/2021 z dnia 13.10.2021 w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych o nr 1764N i 1815N, jest wyrażeniem naszego stanowiska w tej sprawie, które w tym przypadku jest jasne”

– napisał do posła wicestarosta.

Władze samorządu nadal nic sobie nie robią z problemu kierowców. To takie wałęsowe „jestem za, ale przeciw”. Musimy zatem jednolicie zareagować na arogancję władzy. Stąd też, to prokuratura powinna odpowiedzieć na pytanie, czy w XXI wieku taka bezczynność i igranie z bezpieczeństwem kierujących pojazdami jest dopuszczalne czy nie”

– mówi nam Paweł Czyż z ZChR.

ZOBACZ KLIP ZChR

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.