Polacy z całego świata w obronie polskich szkół na Wileńszczyźnie

Zastępca Naczelnego

Delegacja z Wileńszczyzny na Kongresie Kraj-Emigracja 2022/l24.lt

W dniach 3-6 września, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbył się w Warszawie Kongres „Kraj-Emigracja 2022”, w którym uczestniczyła liczna delegacja z Wileńszczyzny. Na Kongresie szeroko dyskutowano sprawy dotyczące relacji Rzeczpospolitej z Polonią i Polakami za granicą, jak też poruszono problemy Polaków mieszkających poza Macierzą. Na zakończenie obrad, uczestnicy Kongresu podpisali apel do Polonii całego świata oraz jednogłośnie przyjęli Oświadczenie w sprawie dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie.

Poniżej zamieszczamy tekst Oświadczenia.

Źródło: Litwa 24

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.