LITWA: Trzeciomajowe uroczystości na wileńskiej Rossie

Zastępca Naczelnego

Ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł/L24.lt/Marlena Paszkowska

3 maja Polacy tradycyjnie zgromadzili się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zwracając się do zebranych ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł podkreślił, że Święto Narodowe Trzeciego Maja jest to nasze wspólne święto i jest powodem do dumy dla każdego Polaka. „Dzisiejsze święto jest dniem dumy. Trzeba znać swoją wartość, a Polacy są wspaniali i Polska jest wielka” – powiedział ambasador.

 

Dodał, że trzeciomajowe święto jest też okazją do zastanowienia się nad teraźniejszością i przyszłością Polski. „Chcemy Polskę rozwijać, budować. Chcemy żeby była jak najlepsza pod każdym względem, żeby była otwarta na innych, ale i niewstydząca się swojej tożsamości, żeby była zamożna, pomyślna, ale jednocześnie przywiązana do najważniejszych wartości – mówił Radziwiłł. – Chcemy być członkami ważnych wspólnot. Chcemy być przyjaźni z naszymi sąsiadami, na przykład z Litwą. Chcemy współpracować z naszymi przyjaciółmi w Unii Europejskiej, z naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jednocześnie chcemy zachowywać swoją odrębność, przywiązanie do swojej tradycji, historii, języka. To niezwykle ważne. Chcemy budować Polskę sprawiedliwą, Polskę dla wszystkich, silną wobec silnych, a troskliwą i pochylającą się wobec słabych”.

Ambasador Polski zaznaczył, że najważniejsze jest jednak to, aby Polska była w naszych sercach. „Polska jest tak naprawdę nie w dokumentach, granicach, instytucjach, tylko w sercu człowieka (…) Jeśli Polska jest w naszych sercach, to od nikogo innego tylko właśnie od nas samych zależy to, jaka jest i jaka będzie” – powiedział szef polskiej misji dyplomatycznej na Litwie.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Modlitwę za naród polski i ojczyznę odmówił proboszcz parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie, ksiądz Mirosław Grabowski. „Drodzy zgromadzeni! W uroczysty dzień Świętej Królowej Polski w tym drogim dla każdego Polaka miejscu, gdzie spoczywa Matka i Serca Syna, zanieśmy do Boga nasze modlitwy prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich ludzi i dzieci narodu polskiego” – powiedział ks. Grabowski, który nabożeństwo zakończył Modlitwą za Ojczyznę.

Święto 3 Maja zgromadziło na Rossie Polaków z Wilna i Wileńszczyzny oraz rodaków z Macierzy. Wieńce przed Mauzoleum Matki i Serca Syna złożyli polscy dyplomaci, przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, na czele z prezesem, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, posłowie na Sejm RL Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci polskich organizacji na Litwie, kombatanci, harcerze, uczniowie i nauczycieli polskich szkół na Litwie, rodacy z Macierzy, mieszkańcy Wileńszczyzny.

Podczas uroczystości można też było złożyć datek na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków na Cmentarzu na Rossie (w dniach 1-4 maja trwa czterodniowa kwesta „Pomnikom Rossy”).

3 maja 1791 roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po Konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisana Konstytucja. Wprowadziła ona trójpodział władzy (prawodawcza, wykonawcza i sądownicza), zniosła liberum veto, konfederację i wolną elekcję, dawała gwarancje swobód obywatelskich, przywoływała tradycje chrześcijańskie, tolerancji i wartości Oświecenia. Stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi też uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

Źródło: l24.lt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *