Los totalitarnego monumentu w Olsztynie przesądzony? W komitecie jego relokacji m.in. Rogalski, Kowalski, Sandauer, Słomka, Maciejewski, Sytek …

Zastępca Naczelnego

Foto za Twitter.com

Wczoraj powstał z inicjatywy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin komitet „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych”. Wśród uczestników już dzisiaj odnajdujemy wielu znanych polityków, działaczy opozycji demokratycznej w PRL czy samorządowców. Na czele komitetu stanął eurodeputowany VI kadencji, były kandydat na prezydenta Olsztyna, a dzisiaj prezes ZChR dr Bogusław Rogalski. Do grupy zwolenników usunięcia z przestrzeni publicznej monumentu „wdzięczności” Armii Czerwonej z placu Dunikowskiego w Olsztynie należą m.in. poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski, znany działacz opozycji z czasów PRL dr Adam Sandauer, poseł na Sejm RP V,VI,VII,VIII kadencji z PiS Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP I kadencji z KPN Przemysław Sytek, poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, lider KPN-Niezłomni Adam Słomka, który był więźniem politycznym PRL – podobnie do innego członka komitetu „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych” Wiesława Uklei z Opola. Wśród zwolenników usunięcia obiektu odnajdujemy też samorządowców, np. radnego PiS z Czechowic-Dziedzic Mariusza Sektę czy Monikę Sochę-Czyż, radną Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji z listy PiS.

Komitet „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych” uruchomił już witrynę www.

Do Komitetu „OLSZTYN WOLNY OD SYMBOLI TOTALITARNYCH” już należą (stan na 12.05.2022 roku, godz. 16:00):

1. dr Bogusław ROGALSKI (Przewodniczący Komitetu) – radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji, eurodeputowany VI kadencji, kandydat na prezydenta Olsztyna w 2009 roku, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

2. Janusz KOWALSKI – poseł na Sejm RP z ramienia Solidarnej Polski, w latach 2014–2015 zastępca prezydenta miasta Opole, w latach 2019–2021 sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

3. Krzysztof MACIEJEWSKI – poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, obecnie pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w okręgu radomszczańskim.

4. Przemysław SYTEK – poseł na Sejm RP I kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej, obecnie społeczny pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w okręgu poznańskim.

5. Adam SŁOMKA – poseł na Sejm RP I,II,III kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej, więzień polityczny PRL. Inicjator zniesienia licznych radzieckich monumentów, m.in. w Warszawie, Katowicach czy Nowym Sączu.

6. Zygmunt MIERNIK – działacz I Solidarności, dwukrotnie internowany w Stanie Wojennym.

7. Paweł CZYŻ – były przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Młodzi Konfederaci”, obecnie rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i szef okręgu olsztyńskiego ZChR.

8. dr Ewelina KONDZIELA – przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR.

9. Monika SOCHA-CZYŻ – radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, Człowiek Roku 2016 w Województwie Śląskim w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”, sekretarz generalny ZChR i przewodnicząca okręgu elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

10. Mariusz SEKTA – radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, współinicjator udanej likwidacji monumentu Armii Czerwonej w tym mieście.

11. Wiesław UKLEJA – znany opolski działacz tzw. I Solidarności, NZS oraz KPN, represjonowany w PRL.

12. dr Adam SANDAUER – działacz opozycyjny w PRL, m.in. KPN. Odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

13. Bogusław BARDON – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych za Działalność Polityczną, członek KPN, Opole.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz broni chwały Armii Czerwonej?

Na stronie Urzędu Miasta Olsztyna podano wyniki sondażu IBRIS na temat przyszłości Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej (obecna nazwa Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej).  Większość ankietowanych (46 proc.) chce pozostawienia pomnika w obecnym miejscu, a 43% chce jego przeniesienia. W związku z takim wynikiem prezydent Piotr Grzymowicz ogłosił, że pomnik zostaje, opatrzy go tylko informacją. – czytamy na łamach portalu debata.olsztyn.pl.

 

To haniebne. 27 lutego zwróciliśmy się do władz Olsztyna z petycją w sprawie natychmiastowego usunięcia totalitarnego monumentu, który stoi na placu Xsawerego Dunikowskiego. Są sprawy, w których nie zasięga się opinii społecznej, np. w sprawie niepodległości. Cztery dekady komunizmu wypaliły piętno na niektórych mieszkańcach, a rolą samorządu jest wyprowadzanie ich z błędu. Dlatego zawiązujemy Komitet przeniesienia obelisku dwóch totalitaryzmów z olsztyńskiego placu Xsawerego Dunikowskiego, p.n. „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych”. Przypominamy, że środki na ten cel zadeklarował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Już jutro zwrócimy się do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z wnioskiem, aby WOT przeniosły w/w obiekt z obecnej lokalizacji w dniu kolejnej rocznicy agresji ZSRS na Polskę 17 września 2022 roku. Miło mi poinformować, że do Komitetu już dołączył znany parlamentarzysta Solidarnej Polski Janusz Kowalski i zdeklarował, że przyjedzie na relokację totalitarnego symbolu chwały Armii Czerwonej do Olsztyna”

– powiedział w środę NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i przewodniczący olsztyńskich struktur ZChR.

MKiDN deklaruje także pokrycie kosztów i pomoc w relokacji pomnika. Wobec powyższego, minister kultury i dziedzictwa narodowego zwraca się do prezydenta Olsztyna o działanie w tej sprawie i niezwłoczne podjęcie decyzji o usunięciu pomnika z przestrzeni publicznej”

— czytamy w oświadczeniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomnik można przenieść w inne miejsce — potwierdza Andrzej Kaliczyński, zastępca warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. — Absolutnie nie jest konieczne do tego wykreślenie pomnika z rejestru zabytków. Wystarczy wniosek właściciela pomnika, czyli w tym przypadku władz Olsztyna do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednak w tej sprawie miasto do nas z takim wnioskiem nie występowało.”

– podaje Gazeta Olsztyńska.

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZChR: Apelujemy o przeniesienie totalitarnego monumentu w Olsztynie 17 września 2022 roku w ramach ćwiczeń Wojska Polskiego

ZChR: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i przewodniczący tamtejszej rady miasta powinni jechać do Buczy

Lider olsztyńskiego ZChR Paweł Czyż domaga się natychmiastowego zniesienia radzieckiego monumentu w centrum Olsztyna

Problem przyszłości Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej autorstwa Xawerego Dunikowskiego został wywołany wystąpieniem Prezydenta Olsztyna do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o zdjęcie ochrony konserwatorskiej z tego obiektu. Minister w swojej odpowiedzi z dnia 15 marca br. nie zajął stanowiska w kwestii zdjęcia ochrony, ale zaapelował o translokację pomnika do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Z podobnym apelem zwróciły się władze Instytutu Pamięci Narodowej oraz środowisko związane ze stowarzyszeniem „Święta Warmia”, które pierwotnie – od roku 2010 – wypowiadało się za zachowaniem pomnika oraz ulokowaniem w jego otoczeniu informacji o dramatycznych okolicznościach towarzyszących zajmowaniu Prus Wschodnich przez Armię Czerwoną. (…)

Należy także mieć świadomość, że przeniesienie dzieła Dunikowskiego, które w opinii uczestników dyskusji de facto oznacza jego dekonstrukcję i zabranie go z przestrzeni publicznej Olsztyna, w odróżnieniu od jego pozostawienia jest decyzją nieodwracalną i ostateczną. Dlatego, w świetle pozyskanych opinii i wyników badań, podjęcie takiej decyzji byłoby w obecnej sytuacji błędne lub co najmniej przedwczesne i przez co najmniej połowę mieszkańców źle odczytane jako zabranie bardzo ważnego ogniwa wiedzy o mieście i regionie, a także byłoby uszczupleniem zasobów kulturalnych Olsztyna o dzieło rzeźbiarskie wybitnego twórcy.

W związku z powyższym prezydent Olsztyna podjął decyzje o pozostawieniu pomnika Wyzwolenia Ziem Warmińsko-Mazurskich w dotychczasowej lokalizacji i przystąpieniu do realizacji pierwotnej koncepcji umieszczenia na Placu Dunikowskiego tablic prezentacyjnych, o charakterze edukacyjnym.”

– czytamy w stanowisku prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicza.

Na czele Komitetu „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych” stanął prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski, który w wyborach w roku 2009 kandydował na urząd prezydenta Olsztyna. Jednym z jego postulatów wyborczych było usunięcie totalitarnego monumentu, z placu Dunikowskiego. Uważamy, że w tym miejscu powinien stanąć „Panteon walczących o polskość Warmii i Mazur”, upamiętniający Seweryna Pieniężnego, Andrzeja Samulowskiego, księdza Walentego Barczewskiego i Wojciecha Kętrzyńskiego oraz innych bohaterów walki o polskość Warmii i Mazur. Należy wyraźnie podkreślić, że prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz to obrońca „wyzwolicieli” ze zbrodniczej Armii Czerwonej. Zatem relokacją monumentu dwóch totalitaryzmów, bo przecież monument z placu Dunikowskiego zawiera płyty z mauzoleum Hindenburga w Olsztynku, powinno się zająć Wojsko Polskie, a precyzyjniej Wojska Obrony Terytorialnej. Wszystkich, którzy chcą przyczynić się do usunięcia z centrum Olsztyna symbolu chwały Armii Czerwonej i dołączyć do Komitetu „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych”, prosimy o kontakt na mail: [email protected]

– mówi nam Paweł Czyż z ZChR.

O konieczności likwidacji monumentu mówił prezes ZChR dr Bogusław Rogalski w rozmowie opublikowanej we wrześniu 2020 w  81. rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę. Dr Bogusław Rogalski opowiedział się wówczas jasno za zlikwidowaniem „Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej”, który jest powszechnie nazywany „sowieckimi szubienicami”.

 

POSŁUCHAJ ROZMOWY Z WRZEŚNIA 2020 ROKU

Z DR BOGUSŁAWEM ROGALSKIM

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.