ZChR: To nieporozumienie! Wójt Bań Mazurskich Łukasz Kuliś nie uwzględnił petycji w sprawie upamiętniania Unii Hadziackiej

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż (ZChR) pod usuniętym obeliskiem Armii Czerwonej w Czechowicach-Dziedzicach/NGO

Banie Mazurskie (warmińsko-mazurskie) to centrum społeczno – kulturalne mniejszości ukraińskiej w Polsce, istnieje tu parafia greko-katolicka skupiająca około 1.200 wiernych, swoją siedzibę mają Zarząd Główny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i koła Związku Ukraińców w Polsce. W piątek Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zwróciło się do wójta tej miejscowości Łukasza Kulisia oraz przewodniczącej Rady Gminy w Baniach Mazurskich Stefanii Urbańskiej z petycją „o nadanie skwerowi położonemu w centrum Gminy Banie Mazurskie naprzeciwko POZ w Baniach Mazurskich, na skrzyżowaniu drogi nr 650 z ulicą Kościuszki nazwy „Skweru Unii Hadziackiej” oraz wystawienie stosownej tablicy informacyjnej o tym historycznym wydarzeniu jako gestu solidarności z obywatelami Ukrainy walczącymi z agresją wojsk Władimira Putina”. – Otrzymaliśmy wczoraj pismo wójta ten gminy Łukasza Kulisia, w którym informuje on, że nie uwzględnia naszej petycji. Informuje on, że zarządził konsultacje społeczne, w których nie wpłynął żaden głos mieszkańców. wójt konstatuje, że mieszkańcy nie są zainteresowani tą tematyką. To nieporozumienie. Gdyby zorganizować konsultacje społeczne czy mieszkańcy Bań Mazurskich chcą budowy metra i połącznia lotniczego z Olsztynem, to jestem przekonany, że znajdzie się głos za. Ale to nie powód, aby realizować takie inwestycje. Oczywiście przejaskrawiam sprawę licząc na refleksję ze strony władz tej gminy – mówi NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

CZYTAJ TAKŻE:

ZChR: Ważne są drobne gesty. Chadecy chcą „Skweru Unii Hadziackiej” w Baniach Mazurskich

Zapomniane porozumienie

Foto za domeną publiczną

Unia Hadziacka z 16 września 1658 roku przewidywała przekształcenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w unię trzech równorzędnych podmiotów prawnych (państw): Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego utworzonego z województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego (wcześniej, od unii lubelskiej, stanowiących część Korony). Konsekwencją unii było traktatowe ustanowienie odrębnych urzędów dla Rusi (stworzono funkcje marszałka ruskiego, obok marszałka koronnego i litewskiego, hetmana ruskiego, kanclerza ruskiego i inne stanowiska analogiczne do istniejących w pozostałych dwóch członach federacji), dopuszczenie posłów ruskich do Sejmu, a biskupów prawosławnych do Senatu. Unia Hadziacka stanowiła międzynarodowoprawne przekreślenie ugody perejasławskiej (zawartej między Radą Kozacką i Bohdanem Chmielnickim a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara Aleksego I), na mocy której Ukraina została poddana władzy carskiej. Unię zatwierdził Sejm Rzeczypospolitej i zaprzysiągł (ratyfikował) król Jan II Kazimierz Waza. W konsekwencji unii wojsko kozackie przeszło na stronę Rzeczypospolitej i 8 lipca 1659 roku, pod buławą Iwana Wyhowskiego, pokonało próbującą interweniować zbrojnie na Ukrainie naddnieprzańskiej armię moskiewską w bitwie pod Konotopem.

(…)

Dzisiaj Siły Zbrojne Ukrainy walczą z agresją Rosji na terenie m.in. byłego województwa czernichowskiego i ponownie pod Konotopem. Z punktu widzenia wyraźnych gestów solidarności z Ukrainą w czasie próby, a także z szacunku dla milionów mieszkańców tego państwa – ofiar agresji Federacji Rosyjskiej podkreślenie wagi historycznej współpracy między Polakami a Ukraińcami ma ważny walor edukacyjny i moralny. Gmina Banie Mazurskie jest doskonałym miejscem z uwagi na pochodzenie narodowe sporej części mieszkańców na tego typu drobny gest otuchy i wsparcia.”

– czytamy w petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

ZOBACZ WYPOWIEDŹ RZECZNIKA PRASOWEGO ZChR W SPRAWIE TEJ INICJATYWY

Piotr Galicki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.