ZChR reaguje na fatalny stan dróg powiatowych. Proponuje lokalny program „KIEROWCA 500+”

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż (ZChR) z byłym ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, Krynica 2016

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin przesłało dzisiaj do władz Powiatu Gołdapskiego projekt programu „KIEROWCA 500+”.

Skoro samorząd lokalny nie chce przeprowadzić remontu dróg powiatowych uzasadniając to stanem budżetu, to nie można w kółko przerzucać kosztów remontu pojazdów użytkujących dziurawe drogi na ich użytkowników. Dochodzenie szkód na drodze sądowej jest skomplikowane. Co roku liczni mieszkańcy tego powiatu remontują podwozia swoich samochodów, aby otrzymać przedłużenie badania technicznego pojazdu na kolejny rok. Władze samorządowe uchylają się od swoich obowiązków, a zatem zaoferowanie, co roku, kwoty 500 PLN każdemu użytkownikowi dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry-Żabin jest tutaj przejawem zasady pomocniczości sformułowanej w Konstytucji RP. Zobowiązanym jest tutaj Powiat Gołdapski i to on powinien w całości ponosić koszty swoich zaniechań, a nie mieszkańcy. W innej sytuacji wspomniane drogi nigdy nie doczekają się kompleksowego remontu”

– mówi nam Monika Socha-Czyż, przewodnicząca elbląskich struktur ZChR i autorka inicjatywy.

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIl/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną. Uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawia bez rozpatrzenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu.”

– czytamy w uzasadnieniu petycji ZChR.

ZOBACZ PETYCJĘ „KIEROWCA 500+”

Kierowca 500

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

ZChR: Władze samorządowe Powiatu Gołdapskiego igrają z bezpieczeństwem mieszkańców

Czy władze Powiatu Gołdapskiego celowo utajniły przed opinią publiczną ważną społecznie inicjatywę ZChR?

Jest szansa na poprawę stanu dróg w części powiatu gołdapskiego po interwencji lokalnej liderki ZChR

Lokalny oddział ZChR interweniuje u premiera w sprawie kiepskiego stanu dróg powiatowych. Czy „znajdą się” środki na postulowany remont?

W czasie dyskusji na sesji w dniu 28 stycznia br. radni uznali, że ZChR nie wskazało nowych faktów lub dowodów na sytuację zmiany stanu rzeczy od dnia rozpoznania poprzedniej petycji. Rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin przemawiając na sesji Rady obalił tą argumentację, vide nagranie (ZOBACZ NIŻEJ).

Skoro Zarząd Powiatu Gołdapskiego oraz radni powiatowi uznają, ze za brak remontu w/w dróg koszty mają ponosić mieszkańcy poruszający się w/w drogami poprzez konieczność ponoszenia opłat remontu swoich pojazdów w efekcie poruszania się dziurawymi drogami nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale, to działając w interesie społecznym staje się koniecznym, aby za upartą obstrukcję w przywróceniu standardów z XXI wieku dróg powiatowych odpowiadał realnie sam samorząd lokalny. Zdaniem petycjodawców wprowadzenie samorządowego programu KIEROWCA 500+ będzie cennym wsparciem dla osób, które są pokrzywdzone finansowo i wymiernie zaniechaniami samorządu. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.”

– napisali działacze ZChR.

Piotr Galicki

 

Komentarze są zamknięte