Jest szansa na poprawę stanu dróg w części powiatu gołdapskiego po interwencji lokalnej liderki ZChR

Zastępca Naczelnego

Urząd Gminy Banie Mazurskie/NGO

Nowa przewodniczącą okręgu elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Monika Socha-Czyż zwróciła się z interwencją do władz powiatowych i wójta gminy Banie Mazurskie Łukasza Kulisia w sprawie stanu dróg lokalnych na terenie powiatu gołdapskiego.

Obecny stan obu dróg jest fatalną wizytówką dla części Gminy, który mogą obserwować turyści zmierzające do tzw. „Piramidy w Rapie”. Stan nawierzchni obu dróg stwarza poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników tych dróg – szczególnie w porze nocnej. Liczne ubytki w nawierzchni są dodatkowo niewidoczne po deszczu. Czy zatem Urząd Gminy Banie Mazurskie we współpracy np. ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi przeprowadzi wizję lokalną tych dróg, kiedy ta się odbędzie i jakie środki na kompleksowy remont tych dróg zostały pozyskane?”

pisała działaczka chadeków w swoim wystąpieniu. W efekcie interwencji stan dróg ulegnie poprawie!

CZYTAJ WIĘCEJ:

Wzmocnienie mazurskich struktur ZChR. Nowa szefowa elbląskich struktur chadeków już działa

Usytuowanie w Rapie tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.”

– dodała w swoim wystąpieniu Monika Socha-Czyż.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2021 roku dotyczące działań Gminy w zakresie bezpieczeństwa na drodze prowadzącej z Bań Mazurskich przez Ziemiany, Rogale do Widgir i Rapy informuję, że zarządcą w/w drogi (…) jest powiat. Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi o podjecie działań zmierzających do poprawy stanu w/w dróg. W odpowiedzi na wystosowane pismo uzyskaliśmy informację, iż zaplanowano prace związane z poprawą stanu drogi Rogale – Żabin na czerwiec 2021″

– napisała w odpowiedzi na pismo Moniki Sochy-Czyż zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Banie Mazurskie, Anna Mohyła.

Monika Socha-Czyż/NGO

Wykorzystuję swoje doświadczenie z pracy w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Mieszkańcy powiatu gołdapskiego będą korzystali z zapowiadanej inwestycji w drogę z Olsztyna do Ełku, ale teren Mazur musi skorzystać ze środków zapowiadanych w ramach środków z Funduszu Odbudowy UE. Priorytetem jest tu komunikacja lokalna i stan dróg gminnych, i powiatowych. Silniej trzeba inwestować w agroturystykę i wykorzystać nagromadzenie zabytków. Bez dobrej jakości dróg tego nie da się osiągnąć”

– powiedziała nam niedawno nowa liderka elbląskiego ZChR.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte