Wzmocnienie mazurskich struktur ZChR. Nowa szefowa elbląskich struktur chadeków już działa

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż z ZChR/NGO

Pozaparlamentarna chadecja ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin wzmacnia swoje szeregi na Mazurach. Dotychczasowa przewodnicząca ugrupowania dr Bogusława Rogalskiego w okręgu obejmującym byłe województwo bielskie Monika Socha-Czyż została powołana na p.o. przewodniczącej elbląskich struktur ZChR.

To radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji, zastępca przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz członek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji (2015-2018). W latach 2010 – maj 2016 członek PiS. Była prezes Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom Domy-Maria. Prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Członek stowarzyszenia Konfederacja Polski Niepodległej – NIEZŁOMNI. Człowiek Roku 2016 Województwa Śląskiego w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”. Człowiek Roku 2015 i 2016 Powiatu Bielskiego. Inicjatorka odbudowy przedwojennego Pomnika Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza w Bielsku – Białej oraz nadania jednej z bielskich ulic imienia zmarłego niedawno Premiera III RP Jana Olszewskiego. – To nic dziwnego. Zmieniłam miejsce zamieszkania i ta zmiana powoduje, że władze Zjednoczenia powierzyły mi nową rolę – powiedziała NGO Monika Socha-Czyż.

Znana z aktywności działaczka chadeków z „marszu” włączyła się w rozwiązywanie problemów lokalnych. W czwartek zwróciła się do wójta gminy Banie Mazurskie Łukasza Kulisia w sprawie stanu lokalnych dróg. 

Obecny stan obu dróg jest fatalną wizytówką dla części Gminy, który mogą obserwować turyści zmierzające do tzw. „Piramidy w Rapie”. Stan nawierzchni obu dróg stwarza poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników tych dróg – szczególnie w porze nocnej. Liczne ubytki w nawierzchni są dodatkowo niewidoczne po deszczu. Czy zatem Urząd Gminy Banie Mazurskie we współpracy np. ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi przeprowadzi wizję lokalną tych dróg, kiedy ta się odbędzie i jakie środki na kompleksowy remont tych dróg zostały pozyskane?

Usytuowanie w Rapie tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.”

– napisała w swoim wystąpieniu Monika Socha-Czyż.

Wykorzystuję swoje doświadczenie z pracy w Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji. Mieszkańcy powiatu gołdapskiego będą korzystali z zapowiadanej inwestycji w drogę z Olsztyna do Ełku, ale teren Mazur musi skorzystać ze środków zapowiadanych w ramach środków z Funduszu Odbudowy UE. Priorytetem jest tu komunikacja lokalna i stan dróg gminnych, i powiatowych. Silniej trzeba inwestować w agroturystykę i wykorzystać nagromadzenie zabytków. Bez dobrej jakości dróg tego nie da się osiągnąć”

– powiedziała nam nowa liderka elbląskiego ZChR.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte