Remis w głosowaniu nad ochroną rodziny. Czy w Czechowicach-Dziedzicach zostanie wprowadzona Samorządowa Karta Praw Rodzin?

Zastępca Naczelnego

Monika Socha-Czyż/NGO

Petycję w sprawie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w Czechowicach-Dziedzicach (śląskie) złożyła kilka miesięcy temu radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji, a dziś przewodnicząca Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Monika Socha-Czyż.

15 września odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Komisja w głosowaniu nie zajęła stanowiska w sprawie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin:  za petycją głosowało 3 radnych przy 3 głosach przeciw.

Członek komisji, radny Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Sekta zwrócił uwagę, że widoczna jest ofensywa ideologii LGBTQ+.

radny Mariusz Sekta w czasie posiedzenia/NGO

Na przestrzeni dziejów ideologie zazwyczaj prowadziły do różnego rodzaju nieszczęść. Dwie wielkie ideologie XX. wieku – nazizm i komunizm – były przyczyną straszliwych nieszczęść w Europie i na świecie. W związku z tym, nie powinno się przyjmować biernej postawy wobec ofensywy tej ideologii. Taktyka appeasementu, czyli uległości wobec ofensywy ideologii jest niewłaściwa. Wiele osób, zwłaszcza młodych osób, bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, może być podatna na tę ideologię. Wpuszczenie edukatorów do szkół, którzy propagują tą ideologię, może być zagrożeniem dla dzieci i tradycyjnego modelu rodziny.

Ideologia LGBTQ+ jest sprzeczna z tradycją chrześcijańską, prawa rzymskiego czy Kodeksu Napoleona, gdzie na pierwszym miejscu stawiana jest rodzin. W czasie niżu demograficznego, wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny i jej ochrona jest bardzo ważne, ponieważ to rodzina bierze na siebie obowiązek wychowania dzieci.

– powiedział radny PiS.

Samorządowiec zwrócił też uwagę, że na przykładzie wielu państw można stwierdzić, że nawet najbardziej konserwatywne społeczeństwa mogą ulec ideologii LGBTQ+.

W czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wnioskodawców repprzentował Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Poinformował on, że celem przyjęcia ww. karty jest ochrona tradycyjnego modelu rodziny.

Zdaniem ZChR w związku z atakiem pewnych środowisk na tradycyjny model rodziny warto doprecyzować zapisy Konstytucji RP dotyczące praw rodzin i jej ochrony. Wbrew twierdzeniem środowisk LGBTQ+ projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin nie wyklucza nikogo, a jej celem jest jedynie wzmocnienie praw rodzin i tradycyjnego modelu rodziny. W Karcie w żadnym miejscu nie ma stwierdzeń dotyczących LGBTQ+.

Do tej pory 37 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce uchwaliło Samorządową Kartę Praw Rodzin, w tym Samorząd Województwa Łódzkiego. Inne jednostki samorządu terytorialnego także rozpatrują złożony projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin, w tym miasto Bielsko-Biała. ZChR zabiega o przyjęcie jej przez jak największą liczbę samorządów”

– informował radnych polityk chadeków.

rzecznik prasowy ZChR Paweł Czyż

Pojawiająca się w mediach informacja o wstrzymaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej dla samorządów, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin jest nieprecyzyjna. Jedynie Komisarz ds. Równości Komisji Europejskiej Helena Dalli poinformowała, że z funduszu, którym dysponuje, nie będą mogły korzystać samorządy, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. Nie dotyczy to jednak środków pomocowych z Unii Europejskiej, ponieważ sprawy dotyczące ochrony rodziny nie leżą w kompetencji UE. Wskazał, że w pierwotnych założeniach Unia Europejska opierała się na idei Roberta Schumana, czyli myśli konserwatywnej i chrześcijańskiej. ZChR chce chronić młode pokolenie Polaków przed ideologią LGBTQ+, czyli neomarksistowską, która próbuje zniszczyć tradycyjnie pojmowany model rodziny. Obecnie różne fundacje czy organizacje organizują w szkołach wykłady, a na których promują ww. ideologię. W związku z tym, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zwraca się do samorządów o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin, by chronić rodzinę przed różnymi zagrożeniami ideologicznymi. Podjęcie przez samorząd ww. Karty jest ważnym komunikatem dla mieszkańców, jakie wartości chce on promować i wspierać”

– mówił w czasie obrad komisji Paweł Czyż.

CZYTAJ TAKŻE:

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w Bielsku-Białej?

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w województwie śląskim? Chadecy z ZChR przekonują PiS do szerszej ochrony rodziny

Czy przewodniczący sejmiku z PiS zaszkodził wynikowi Andrzeja Dudy odrzucając petycję w sprawie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin w tym województwie?

Mieszkańcy Opolszczyzny skutecznie apelowali do chadeków (ZChR) o złożenie tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin. Prawo i Sprawiedliwość poprze inicjatywę

Czy Sejmik Województwa Śląskiego przyjmie Samorządową Kartę Praw Rodzin?

Cieszyński samorząd odrzucił Samorządową Kartę Praw Rodzin. Liderka lokalnych chadeków ironizuje, że może władze Cieszyna chcą zaprosić „Conchitę Wurst” …

Trwa batalia o wprowadzanie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Władze Bielska-Białej chcą odrzucenia petycji chadeków!

Czy Samorządowa Karta Praw Rodzin zostanie wprowadzona w Bielsku-Białej?

Paweł Czyż stwierdził, że przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin będzie wyraźnym wskazaniem, że samorząd stoi po stronie określonych wartości, czyli ochronie tradycyjnego modelu rodziny. Projekt Samorządowej Karty Praw Rodziny w żadnym miejscu nie odnosi się do środowisk LGBTQ+, a tabliczki „strefa wolna od LGBT” umieszczane przy wjeździe do gmin, które przyjęły ww. Kartę, są stawiane nie przez te gminy, lecz aktywistę LGBRQ+ Barta Staszewskiego, który rozpowszechnia w mediach ich zdjęcia.

Sekretarz Miasta Marek Gazda odniósł się do aspektu prawnego proponowanej Samorządowej Karty Praw Rodzin. Zgodnie z opinią prawną Kierownika Biura Prawnego UM w Czechowicach-Dziedzicach Rada Miejska nie posiada kompetencji do podejmowania proponowanej uchwały.

Ochrona praw, która ma być przedmiotem Samorządowej Karty Praw Rodzin jest zapewniona w odpowiednich przepisach Konstytucji oraz ustawach, a w uchwałach Rady nie należy powielać zapisów określonych w aktach wyższego rzędu. Ponadto w ustawie o samorządzie gminnym nie ma delegacji do podejmowania tego typu uchwał”

– stwierdził sekretarz Gazda.

W związku z tym, zapytał, czy jakaś rada gminy z terenu powiatu bielskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin i nie została ona uchylona przez nadzór prawny wojewody śląskiego.

Rzecznik prasowy ZChR Paweł Czyż odpowiedział sekretarzowi, że Samorządową Kartę Praw Rodzin przyjęła gminy Milówka i Istebna i uchwały te nie zostały uchylone przez nadzór prawny wojewody śląskiego, ponieważ rady mają możliwość podejmowania uchwał intencyjnych. Natomiast uchwały te zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach przez stowarzyszenia LGBTQ+. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił uchwałę Gminy Istebna w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny. Zastępca Prokuratora Generalnego złożył kasację ww. wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawa czeka na rozpatrzenie.

O losach petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, po remisie w głosowaniu na posiedzeniu tamtejszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zdecydują czechowiccy radni na jednej z najbliższych sesji.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte