Archiwum

Archiwum dla 27/09/2020

Języki Europy naszym cennym dziedzictwem europejskim

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski/grafika www.l24.lt

W dniu 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Intergrupa ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych działająca w Parlamencie Europejskim, której jednym z bardziej aktywnych członków jest europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, wystosowała okolicznościowy list do wszystkich mieszkańców Europy, zwłaszcza tych, którzy należą do mniejszości narodowych i etnicznych. Intergrupa ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych jest jedną z największych intergrup w Parlamencie Europejskim.

Czytaj więcej…

Żli i dobrzy

Zastępca Naczelnego 1

Szanowni Państwo! Ludzie dzielą się na złych i dobrych, Ci źli hodują norki, które zjadają tony odpadów mięsnych z uboju, utylizując je w ten sposób i tworząc nawóz. Kłopot złych ludzi polega na tym, że muszą się zwierzakami dobrze opiekować, bo inaczej ich futro zda się psu na budę. Dobrzy ludzie postanowili wyzwolić futrzaki, wybijając je humanitarnie co do jednego, oczywiście dla ich dobra.

Czytaj więcej…