Języki Europy naszym cennym dziedzictwem europejskim

Zastępca Naczelnego

Waldemar Tomaszewski/grafika www.l24.lt

W dniu 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Intergrupa ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych działająca w Parlamencie Europejskim, której jednym z bardziej aktywnych członków jest europoseł Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, wystosowała okolicznościowy list do wszystkich mieszkańców Europy, zwłaszcza tych, którzy należą do mniejszości narodowych i etnicznych. Intergrupa ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych jest jedną z największych intergrup w Parlamencie Europejskim.

Skupia eurodeputowanych reprezentujących wszystkie frakcje polityczne. Zajmuje się ochroną praw mniejszości narodowych i etnicznych, języków mniejszościowych i regionalnych oraz promowaniem różnorodności kulturowej, językowej i etnicznej w Unii.

Drodzy Mieszkańcy Europy!

Języki określają Europę. Określają, kim jesteśmy, kształtują nasz rozwój i wiążą nas z krajami i regionami, w których mieszkamy. Każdy język niesie ze sobą unikalną wiedzę historyczną, społeczną i kulturową, a także wyjątkowe ludzkie doświadczenie i światopoglądy. Są naszym cennym dziedzictwem. 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To chwila, by uczcić bogactwo kulturowe i różnorodność Europy, kluczową wartość, na której zbudowany jest projekt europejski. Europejski Dzień Języków podkreśla korzyści płynące z nauki innych języków europejskich, odkrywania zawartych w nich nowych kultur i zdobywania nowych perspektyw na świat. Nic tak nie sprzyja lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i integracji oraz wyzwala w ludziach kreatywność jak wielojęzyczność.

Europejski Dzień Języków jest także okazją do zwrócenia uwagi na często kruchą i niepewną sytuację języków mniejszościowych i języków rzadziej używanych w Europie, na potrzebę ich uznania, ochrony i pielęgnowania. Warto zaznaczyć, że pandemia koronawirusa stanowiła dodatkowe wyzwanie dla osób posługujących się językami mniejszości. Badania wskazują, że co najmniej połowa osób należących do tradycyjnych mniejszości narodowych i językowych nie miała dostępu do podstawowych informacji zdrowotnych w swoim języku ojczystym. Dzieci należące do takiej mniejszości lub grup językowych miały również dodatkowe trudności w dostępie do edukacji w języku ojczystym w porównaniu z dziećmi należącymi do większości. Ponadto, ze względu na mniejszy rozmiar, działalność medialna i kulturalna w językach mniejszości również została nieproporcjonalnie dotknięta przez pandemię. Te nierówności dowodzą, że wciąż jest wiele do zrobienia zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym, aby zapewnić ochronę i promocję języków i kultur mniejszościowych.

My, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych, podkreślamy znaczenie zapewnienia używania języka ojczystego nie zważając na trudny okres. Jesteśmy przekonani, że używanie języków tradycyjnych wspólnot mniejszościowych i grup językowych w kontaktach z władzami publicznymi, w edukacji i życiu kulturalnym powinno być zagwarantowane w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, zarówno w normalnych, jak i nadzwyczajnych okolicznościach. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że języki europejskie cieszą się szacunkiem, na jaki zasługują. Z wyrazami szacunku

Europosłowie Intergrupy ds.Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych”

Źródło: www.l24.lt

Komentarze są zamknięte