Mieszkańcy Opolszczyzny skutecznie apelowali do chadeków (ZChR) o złożenie tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin. Prawo i Sprawiedliwość poprze inicjatywę

Zastępca Naczelnego1

Violetta Porowska, dr Bogusław Rogalski/TT

– Naszą skrzynkę e-mailową wprost zalały prośby o składanie w poszczególnych samorządach tzw. Samorządowej Karty Praw Rodzin, tj. dokumentu stworzonego przez kilka konserwatywnych i katolickich organizacji pod kierunkiem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Złożyliśmy już sporo petycji do władz lokalnych w tej sprawie. W korespondencji  – jaka do nas wpływa – powtarza się prośba, o to aby złożyć ten dokument w województwie opolskim. Jeszcze dzisiaj do marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Rafała Bartka zostanie przesłana petycja w sprawie wprowadzenia Karty w województwie opolskim – mówi NGO prezes Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.

Złożyli Państwo w ostatnich tygodniach petycje w sprawie wprowadzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin do samorządów w województwach śląskim i dolnośląskim. 

Czy planujecie też w województwie opolskim? Tu jest bardzo potrzebna ochrona rodziny. W Opolu działa „Tęczowe Opole” – organizacja ideologii LGBT, która nawet dostała lokal od miasta Opola, w Centrum Dialogu Obywatelskim.

Dzięki Samorządowej Karty Praw Rodzin, raz na zawsze będzie ochrona rodziny przed ideologią LGBT. Całe województwo opolskie powinno ochronione przed ideologią LGBT. Co dzieje się w powicie krapkowickim. Same zepsucie, gwałty, pedofilia. To pokazuje jak potrzebne jest wprowadzenie Samorządowej Karty Praw Rodzin.”

– pisze pan Michał w jednym z e-maili udostępionych nam przez ZChR.

Jakie będzie w tej sprawie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości?
Zawsze pozytywne. Rozumiem, że to ułatwienia dla rodzin. Ja jako jeszcze radna Rady Miasta Opola sama taka kartę dużej rodziny wprowadzałam, jedną z pierwszych na terenie Polski i importowałam taką idee, aby rodziny z dużą liczbą dzieci, rodziny zasobne w radość macierzyństwa i tacierzyństwa mogły mieć rożnego rodzaju przywileje. Tym bardziej, że my wszyscy, bo wiadomo, że „prawa strona” jest za tym żeby wspierać duże rodziny, ułatwić im życie i żeby to życie czynić bardziej interesującym, atrakcyjniejszym – to właśnie wejścia do muzeów, do różnych parków rozrywki, których na Opolszczyźnie jest dużo. To jest wspaniała inicjatywa, która absolutnie na pewno radni Prawa i Sprawiedliwości poprą i będą do tego namawiać pozostałych radnych”
– powiedziała NGO szefowa PiS w województwie opolskim, poseł Violetta Porowska.
Parlamentarzystka zapytana o ewentualny atak na inicjatywę i wspierające ją środowiska ze strony aktywistów LGBT powiedziała:
W ogóle się nie obawiamy. Natomiast jeżeli się taki pojawi, to dobrych rzeczy trzeba bronić, a to jest bezwzględnie pozytywna rzecz i nawet jeżeli mielibyśmy oficjalnie bronić tego, tłumaczyć, nagłaśniać, wyjaśniać, forsować i przekonywać to na pewno będziemy to robili. Ten można atakować jedynie z nieświadomości”
– konkluduje poseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

Przypomnijmy, że początek tej idei i propozycjom prawnym dał Św. Jan Paweł II, zachęcając aby powstał dokument możliwy do przedłożenia wszelkim instytucjom i władzom jako element przypomnienia i wskazania, kim jest człowiek, jakie są wartości ogólnoludzkie do których jesteśmy zobowiązani by je chronić i promować. Szczególną zaś wartością osoby ludzkiej jest właśnie rodzina. Petycja ta wpisuje się w konkretne oczekiwania społeczne związane z potrzebą wzmocnienia ochrony administracyjno-prawnej przez takie podmioty jak władze samorządowe, fundamentalnych zasad istotnych dla rozwoju rodziny.

Mamy nadzieję, że władze (…) podejmą wezwanie jakie zostaje przed nimi złożone, aby zapewniły należyte umocowanie praw rodziny w społecznym, ale i administracyjnym kanonie działań jednoznacznie wspierających instytucje rodziny jako dobra narodu i państwa. Karta ta nie jest skierowana przeciwko komukolwiek, ale stanowi narzędzie do którego mogą się odwołać i na którym oprzeć, zarówno ci którzy chcą bronić rodziny wobec współczesnych błędów i zagrożeń, jak również ci, którzy chcą włączyć wartość rodziny (…).

Potrzebujemy takiego dokumentu i wyrażamy nadzieję, że zostanie on właściwie rozpatrzony jako wyraz współpracy władz samorządowych z instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz rodziny, ale także będzie wyrazem włączenia konkretnych rozwiązań, które płyną ze środowiska obywatelskiego na rzecz rozwoju (…)”

– powiedziała niedawno Niezależnej Gazecie Obywatelskiej dr Ewelina Kondziela, która jest przewodniczącą wrocławskich struktur chadeków dr. Bogusława Rogalskiego.

Piotr Galicki

  1. MasakraZacofanie
    | ID: 1d7aa438 | #1

    ALE CIEMNOGROD I SREDNIOWIECZE

Komentarze są zamknięte