Bytom przeciwko umocnieniu rodziny. Presja postkomunistów i ich apologetów okazała się skuteczna

Zastępca Naczelnego

Mirosław Dynak, Paweł Czyż (ZChR)/screen TVS

Radni z Bytomia (woj. śląskie) odrzucili petycję w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny. W czasie sesji przeciwko odrzuceniu petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin głosowało 9 radnych PiS, za odrzuceniem petycji zagłosowało 12 radnych, a trzy osoby się wstrzymały od głosu.

Bytomscy radni Prawa i Sprawiedliwości zachowali się jak trzeba. Niestety najwyraźniej groźby unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli, tj. zapowiedź odbierania nieznacznych środków pomocowych, które ma ona w dyspozycji okazały się skuteczne. Naciski posłów tzw. lewicy miały tu również swoje znaczenie. Dziękujemy za postawę bytomskim radnym PiS i zapowiadamy, że po opanowaniu pandemii złożymy obywatelski projekt ustawy o roboczej nazwie Karta Rodziny. Skoro wielu samorządowców nie ma odwagi aby przeciwstawić się ideologii LGBT – pomimo jasnej deklaracji pana prezydenta Andrzeja Dudy – to czas na kompleksowe rozwiązanie ustawowe”

– mówi NGO Paweł Czyż, rzecznik prasowy ZChR.

Uzasadnienie wniosku o odrzucenie petycji podpisał Maciej Bartków, radny PiS i przewodniczący komisji wniosków. Maciej Bartków wyjaśnia, że komisja zapoznała się m.in. z negatywną opinią prezydenta Bytomia w tej sprawie.

Radny PiS przywołał też słowa jego zastępcy, że podjęcie przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” może być odebrane jako próba izolacji środowisk o pewnych postawach światopoglądowych i podkreślił, że kwestie ideologiczne nie znajdują się w kompetencjach samorządów” 

– donosi „Gazeta Wyborcza”.

Komisja (…) nie przyjęła wniosku o uwzględnienie petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin”

– wyjaśnił Maciej Bartków.

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

„Samorządowa Karta Rodzin” w Bytomiu na pewno odrzucona?

Prawica w rocznicę manifestu PKWN organizuje konferencję prasową w sprawie „kłamstw polityków Lewicy”

Bytomski radny PiS Maciej Bartków: protestuję przeciwko temu, aby warszawski polityk, nie znający Ziemi Śląskiej, kierował tego typu pogróżki pod adresem suwerennej władzy samorządowej. Jest odpowiedź na atak posłanki Wandy Nowickiej

Posłanka Wanda Nowicka – uważająca swojego wnuka do pewnego momentu za „zlepek komórek” – ostro atakuje chadeków ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Chadecy z ZChR żądają publicznych przeprosin od eurodeputowanego Wiosny Łukasza Kohuta za pomówienie

 

 

Jakie są cele Samorządowej Karty Praw Rodzin?

Celem złożonej propozycji uchwały (…) jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość. Konstytucja w art. 18 wymaga, by władze publiczne otoczyły szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo. Ustawa zasadnicza nakłada także na władze publiczne obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej polityce społecznej i ekonomicznej. Zasada pomocniczości w odniesieniu do rodziny jest też skonkretyzowana w art. 47 Konstytucji gwarantującym prawną ochronę życia rodzinnego oraz art. 48 ust. 1, który potwierdza prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Art. 72 ust. 1 Konstytucji ustanawia ustrojową zasadę dobra dziecka i potwierdza, że każdy może żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją. Władze publiczne są zobowiązane, by w polityce społecznej i gospodarczej uwzględniać dobro rodziny. Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin – silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty. Dzisiaj, gdy nasz kraj mierzy się z wyzwaniami demograficznymi oraz problemem osłabienia więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków dla funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz do wzmacniania więzi, na których są one oparte. W tych okolicznościach konieczne jest wyraźne opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W  tym celu samorząd decyduje się na wprowadzenie konkretnych rozwiązań zaproponowanych w Samorządowej Karcie Praw Rodzin, która stanowi kompleksowy program działań na rzecz wzmocnienia rodziny. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin jest nie tylko deklaracją poparcia dla silnej rodziny, ale też zobowiązaniem do dostosowania usług społecznych do potrzeb rodzin, promocji dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i egzekwowania praw rodzin w całym obszarze kompetencji samorządu terytorialnego oraz tworzenia przez organy samorządu terytorialnego prawa przyjaznego rodzinie.

(…)

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin uważa wprowadzenie w/w projektu uchwały za celowe i niezbędne w dobie rozpasania ideologii LGBT oraz neomarksistowskiej ideologii gender. Przypominamy, że Marks miał nadzieję dokonać przejścia od tradycyjnie ugruntowanej rodziny do komunistycznej poprzez zniesienie „starych relacji rodzinnych” z pomocą „wielkiego przemysłu”, względnie dopiero poprzez „rozdarcie pierwotnego związku rodziny”, ponieważ „rewolucja komunistyczna” jest „najbardziej radykalnym zerwaniem z tradycyjnymi relacjami własności”, których negatywnym skutkiem było według niego m.in. małżeństwo monogamiczne oraz rodzina pojęta tradycyjnie i po chrześcijańsku. Autorzy „Manifestu Partii Komunistycznej” nie pozostawili cienia wątpliwości co do swojego antymałżeńskiego i antyrodzinnego programu: „Nie jest żadnym cudem, że w tym pochodzie rozwojowym zrywa się najbardziej radykalnie z tradycyjnymi ideami”. „Wyższą formę rodziny”, względnie „nowe formy społecznych związków pomiędzy ludźmi” zamierza stworzyć dopiero komunizm jako szczytowy poziom rozwoju materii. Już w 1917 roku, czyli zaraz po olbrzymich stratach w małżeństwach i rodzinach narodu rosyjskiego i w pozostałych narodach, spowodowanych zniszczeniami rewolucji bolszewickiej w carskiej Rosji, Lenin był dumny ze „zniszczenia porządku” rodzinnego o tradycjach chrześcijańskich wielu stuleci i mówił do młodzieży komunistycznej w Rosji: „To, co stare”, czyli chrześcijańskie, „jest zniszczone […]; jest cmentarzyskiem, co zresztą zasłużyło, by być przemienionym w cmentarzysko”. Uważamy zatem, że ochrona przed lewackimi, neomarksistowskimi nurtami ideologicznymi – atakującymi instytucję rodziny – wpisuje się w zadania samorządu lokalnego” 

– czytamy w petycji ZChR odrzuconej przez bytomskich samorządowców.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte