Archiwum

Archiwum dla 09/08/2020

Apologia równości kobiet i mężczyzn łączy się we wspólnym zadaniu

Zastępca Naczelnego

Foto za YouTube.com

Zamysł Boży, jak zauważa Kardynał Wyszyński od początku zdaje się kierować myśl i postępowanie człowieka ku sprawiedliwości społecznej. Jak się domyślamy, owa sprawiedliwość społeczna nie służy jednak tylko samej nazwie albo co gorsza wytworzeniu nowych form nierówności, jest raczej zadaniem pełnym współodpowiedzialności za życie, nie tylko własne ale i innych osób, niezależnie od wieku, płci, pełnionych ról społecznych czy też miejsc pochodzenia. Kontynuując wcześniej rozpoczęty cykl poświęcony roli kobiety w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, pozwolę sobie dzisiaj nawiązać do artykułu Anny Borkowskiej-Kniołek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aby przybliżyć czytelnikom, ciekawy tekst autorki pt. ”Apologia roli kobiety w Kościele w świetle wybranych wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia” zawartego w wydawnictwie STUDIA GDAŃSKIE , XXII(2008) s.27-42.

Czytaj więcej…

Konfidenci

Zastępca Naczelnego 1

Szanowni Państwo! Pruscy agenci wpływu działający na szkodę Polski na ogół biorą pieniądze od swoich mocodawców i są świadomi tego, co robią. Z konfidentami ruskimi sprawa nie jest tak oczywista. Najczęściej pracują za bezdurno i dadzą się poćwiartować za swoje-nieswoje poglądy. Odwołują się do PRL-owskich resentymentów, czyli do czasów, które byli ubecy wspominają z rozrzewnieniem, a młodzi nie wiedzą o czym mowa. Tęczowy, zachodnioeuropejski komunizm jest oczywisty zarówno dla jego zwolenników, jak i przeciwników. Natomiast tradycyjne rosyjskie zakłamanie przybrało na tym etapie rzekome opowiedzenie się za wartościami konserwatywnymi. Tu walka jest trudniejsza, bo nie łatwo jest wczuć się w rosyjską pokrętną duszę.

Czytaj więcej…