Opolski ZUS przypomina o dodatku solidarnościowym. Warto się pospieszyć

Zastępca Naczelnego

ZUSZa kilka dni mija termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy. Sierpień to ostatni miesiąc z szansą na 1400 zł dla osób, które od marca straciły pracę „na etacie” z powodu koronawirusa.

Jeśli spełniasz warunki do przyznania dodatku solidarnościowego, to nie zwlekaj z przesłaniem do ZUS wniosku o jego wypłatę.

Liczy się data wpływu wniosku na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po 31 sierpnia nie będzie już takiej szansy. Na wrzesień nie przewidziano wsparcia w tej formie. Dodatek możemy przyznać tylko za miesiąc, w którym otrzymamy wniosek. Do końca sierpnia zostało już tylko kilka dni, więc warto zalogować się na swój profil PUE ZUS, poprawnie wypełnić wniosek o symbolu EDS i poczekać na pieniądze. Wypłacimy je w ciągu siedmiu dni”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Mieszkańcy województwa opolskiego mogli wnioskować o dodatek solidarnościowy od czerwca. Na razie opolskie placówki ZUS przelały na rachunki bankowe nieco ponad 6 mln zł dla 4950 osób. W całej Polsce ZUS zrealizował ponad 200 tys. wypłat na kwotę 267 mln zł. Większość z beneficjentów dodatku solidarnościowego, bo 58 proc. to kobiety. Najczęściej świadczenie to otrzymywały osoby wieku od 26 do 35 lat – 32,9 proc. oraz od 36 do 45 lat – 25,3 proc.

Do końca tego miesiąca o świadczenie mogą się ubiegać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także braku innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte