Powstanie Muzeum KL Plaszow

Zastępca Naczelnego

Teren po KL Plaszow, foto za YT

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski. podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Miejsca Pamięci KL Plaszow, które ma rozpocząć działalność 1 stycznia przyszłego roku – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Obejmie ono obszar około 40 hektarów i będzie samorządową instytucją kultury współprowadzoną przez MKiDN.

Jak podkreślono w preambule listu, miejsce pamięci po byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Plaszow jest <jednym z symbolicznych świadectw terroru III Rzeszy Niemieckiej>, a utworzenie muzeum jest wyjściem naprzeciw postulatom Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, która przez lata <z niesłabnącą wiarą o godne upamiętnienie KL Plaszow> przekazywała wiedzę o historii tego miejsca i dbała o cmentarze żydowskie znajdujące się na terenie poobozowym”

– czytamy w depeszy PAP.

W liście intencyjnym zapisano, że od 1 stycznia 2021 roku minister oraz gmina będą przekazywać muzeum po 1 milion złotych dotacji rocznie na działalność bieżącą, a ponadto każda ze stron wyda po 25 mln zł na realizację inwestycji, w tym na modernizację, zakupy i wyposażenie obiektów muzeum, które ma być współprowadzone przez 30 lat.

Bardzo się cieszymy, że podpisany został list intencyjny. We wrześniu zostanie przedstawiony radnym projekt uchwały dotyczącej powołania Muzeum. Załącznikiem będzie statut tej instytucji, który został już uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

– powiedziała PAP dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Olesiak.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – jako opiekun merytoryczny – opracowało scenariusz nowej placówki i przeprowadziło badania archeologiczne na terenie poobozowym, na którym powstaną przystanki historyczne, czyli tablice z archiwalnym zdjęciem i krótkim komentarzem w jęz. polskim, angielskim oraz hebrajskim. W budynku zostanie zorganizowana wystawa stała, na której zwiedzający dowiedzą się, jakie wydarzenia historyczne doprowadziły do powstania obozów koncentracyjnych, poznają historię likwidacji krakowskiego getta oraz założenia i organizacji obozu.

Ukazane zostanie również codzienne życie więźniów. Edukatorzy dużą wagę przywiązują do zachowania autentyzmu upamiętnianego miejsca”

– napisała PAP.

KL Plaszow założono w październiku 1942 roku na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Na początku funkcjonował jako obóz pracy, a w styczniu 1944 roku został przekształcony w koncentracyjny.

Obiekt stale powiększano, z 5 ha rozrósł się do 80. Szacuje się, że w przez cały okres funkcjonowania obozu naziści więzili w nim około 30-40 tys. osób, a zamordowali ok. 5 tys. Prochy ofiar rozsypano na terenie obozu. W sierpniu 1944 r. Niemcy rozpoczęli likwidację KL Plaszowa – więźniów wywożono do KL Auschwitz i KL Mathausen, KL Gross – Rosen i Buchenwaldu. Ostatnia grupa ok. 600 więźniów wyruszyła z obozu pieszo 14 stycznia 1945 r. w kierunku KL Auschwitz. Od 19 stycznia do końca 1945 r. na terenie obozu stacjonowała Armia Czerwona, dewastując poobozowy teren. Po jej wyjściu obóz stał się dostępny dla każdego, a proces dewastacji postępował”

– czytamy w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte