Chadecy publicznie pytają o należytą obsadę sądów z udziałem sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL!

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski/YT

Przypominamy, że sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz ujawnił listę setek „sędziów” powołanych na swoje funkcje przez Radę Państwa PRL, w tym kilkudziesięciu z Sądu Najwyższego III RP. Wyrażamy zatem wątpliwość, czy orzeczenia wydane od 1990 roku przez sędziów powołanych przez organ kontrolowany przez totalitarne władze PRL, w tym sędziów powołanych w czasie funkcjonowania tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, można uznać za obowiązujące, a składy w których orzekali sędziowie powołani przy udziale Rady Państwa PRL za należycie obsadzone. Czy sędziowie ci spełniają wymóg niezawisłości i niezależności? – pyta w oświadczeniu lider Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski. CZYTAJ CAŁOŚĆ OŚWIADCZENIA CHADEKÓW!

Warszawa, 24.01.2020 r.

Oświadczenie

w sprawie nienależycie obsadzonych składów

Sądu Najwyższego z udziałem sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL

Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin ze zdziwieniem przyjmuje opinię z dnia 23 stycznia 2020 roku podjętą przez sędziów trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie rzekomo nienależycie obsadzonych składów sędziowskich, w których skład wchodzą sędziowie powołani z udziałem tzw. „nowej KRS”. Uważamy, że grupa sędziów uzurpuje sobie prawo zastępowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Pragniemy w tym kontekście przypomnieć publicznie słowa Monteskiusza: „Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela”

Przypominamy, że sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz ujawnił listę setek „sędziów” powołanych na swoje funkcje przez Radę Państwa PRL, w tym kilkudziesięciu z Sądu Najwyższego III RP. Wyrażamy zatem wątpliwość, czy orzeczenia wydane od 1990 roku przez sędziów powołanych przez organ kontrolowany przez totalitarne władze PRL, w tym sędziów powołanych w czasie funkcjonowania tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, można uznać za obowiązujące, a składy w których orzekali sędziowie powołani przy udziale Rady Państwa PRL za należycie obsadzone. Czy sędziowie ci spełniają wymóg niezawisłości i niezależności?

Uważamy, że wczorajsze złamanie przez licznych sędziów SN zabezpieczenia wydanego przez SSN prof. Kamila Zaradkiewicza w dniu 18 stycznia 2020 roku, w związku ze skierowaniem pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to czy sąd, w którym zasiada osoba powołana przez Radę Państwa PRL przed 1990 r. jest sądem niezawisłym i bezstronnym w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, stwarza podstawy do natychmiastowego objęcia autorów wczorajszej opinii postępowaniem dyscyplinarnym. Podzielamy przy tym opinię, że skierowanie sporu kompetencyjnego między Sejmem RP a Sądem Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego odebrało całkowicie podstawy prawne do zorganizowania wczorajszego posiedzenia sędziów trzech izb SN.

Zarząd Główny Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin apeluje zatem o pilne podjęcie prac nad ustawą, która przeniesie w stan spoczynku wszystkich aktywnych sędziów sądów powszechnych, którzy zostali powołani przez Radę Państwa PRL, a także specjalnej komisji parlamentarnej, która dokona przeglądu orzecznictwa składów Sądu Najwyższego obsadzonych z udziałem tych sędziów z punktu widzenia zgodności tych orzeczeń z podstawowymi zasadami państwa demokratycznego, prawami obywatelskimi i prawem międzynarodowym.

Za Zarząd Główny ZChR

Prezes

(-) dr Bogusław ROGALSKI

Komentarze są zamknięte