Apel antykomunistów w sprawie budowy pomnika AK w Krakowie

Zastępca Naczelnego

– My członkowie Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979-89, weterani walk o Niepodległą Polskę, działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane uczestnicy spotkania opłatkowego w Urzędzie Wojewódzkim zwracamy się do Szanownych Adresatów z apelem o nie blokowanie budowy pomnika Armii Krajowej, ale w duchu zrozumienia dla patriotyzmu, tożsamości i chwały narodowej porozumieli się tak, by ten pomnik stanął w 2020 roku, pod Wawelem, na Bulwarze Czerwieńskim wg projektu Aleksandra Smagi – napisali do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Krakowa Dominika Jaśkowca członkowie Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89. CZYTAJ CAŁOŚĆ

 

Kraków, 16.01.2020 r.

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski 

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Apel o jak najszybsze rozpoczęcie budowy pomnika Armii Krajowej

My członkowie Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979-89, weterani walk o Niepodległą Polskę, działacze antykomunistyczni i osoby represjonowane uczestnicy spotkania opłatkowego w Urzędzie Wojewódzkim zwracamy się do Szanownych Adresatów z apelem o nie blokowanie budowy pomnika Armii Krajowej, ale w duchu zrozumienia dla patriotyzmu, tożsamości i chwały narodowej porozumieli się tak, by ten pomnik stanął w 2020 roku, pod Wawelem, na Bulwarze Czerwieńskim wg projektu Aleksandra Smagi. Prezydent Miasta Krakowa i Rada Miasta Krakowa przyrzekli wybudowanie tego pomnika w 2010 r. Podpisy Prezydenta Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Kośmidra znajdują się na Akcie Erekcyjnym wmurowanym w kamień węgielny w dniu 27 września 2013 roku. Ten kamień zawiera w sobie ziemie uświęcone krwią żołnierzy AK z blisko 40 pól bitewnych.

Naród mówi przez pomniki o swojej chwalebnej przeszłości. A te najważniejsze, te które mówią najwięcej o bohaterstwie, o wartościach i cenie płaconej za ich obronę powinny być budowane w głównych i najliczniej odwiedzanych centrach miast. Takim jest właśnie to miejsce wybrane na budowę pomnika AK. Armia Krajowa jest naszą legendą i dumą. Wieloletnie już blokowanie budowy tego pomnika przez władze samorządowe, najpierw przez prezydenta Majchrowskiego, a potem przez radnych z PO i ich sojuszników pozwala domniemywać, że władze miasta Krakowa wstydzą się historii tej największej podziemnej armii i jej wielkiej ofiary krwi. Jesteśmy, podobnie jak inne środowiska patriotyczne oburzeni tym.

Wierzymy, że nasz Apel to zmieni. W imię Boże, bez pretekstów, bez nienawiści w sercach i bez kłamstw rozpocznijmy to zaszczytne dzieło budowy w Nowym 2020 roku.

Oczekujemy na wybudowanie pomnika.

Komentarze są zamknięte