Czy w Krakowie powstanie metro?

Zastępca Naczelnego

Metro w Budapeszcie, fot. YT

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie negatywnie zaopiniował lokalizacje kilku stacji i przystanków dla planowanego w mieście metra. Problemem jest ich zbyt mała odległość wobec zabytkowych zabudowań.

Urząd ma również zastrzeżenia do przebiegu trasy podziemnej kolei pod Plantami oraz w okolicach Barbakanu z uwagi na fakt niebezpiecznego zbliżenia do dawnych murów miejskich, fosy oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego w tym miejscu. Wątpliwości budzą także przystanki przy ulicy Szewskiej i wyjście ewakuacyjne przy klasztorze ojców Kapucynów, jak również lokalizacja stacji Stare Miasto z wyjściem w ulicy Szczepańskiej. Za duże zagęszczenie pasażerów mogłoby zaburzyć strukturę architektoniczną miasta.

W skierowanym do będącego wykonawcą opracowania ILF Consulting Engineers Polska piśmie Wojewódzki Konserwator Zabytków doktor habilitowana Monika Bogdanowska zwróciła również uwagę, że planowana lokalizacja przystanku na rondzie Mogilskim, w rejonie artefaktów bastionu V Lubicz i jego realizacja metodą odkrywkową „będzie wiązała się ze zniszczeniem bastionu, będącego częścią Twierdzy Kraków”.

Wykluczyła ona również proponowaną przez wykonawcę studium „lokalizację stacji metra przy ul. Rajskiej wraz z przebiegiem trasy podziemnej pod klasztorem karmelitów trzewiczkowych i dalej pod Plantami Krakowskimi” ze względu na obowiązujący na tym terenie plan miejscowy „Rejon ulicy Rajskiej”.

Pismo ma formę opinii, od której wykonawca zamierza się odwołać wyjaśniając wątpliwości poruszone przez konserwatora. W kolejnym etapie będą prowadzone szczegółowe uzgodnienia z tą instytucją.

Ta opinia w znacznym stopniu będzie musiała skorygować nasze plany. Stanowisko konserwatora to uzgodnienie. To wiąże ręce. Nie mamy opinii, którą możemy zlekceważyć, ale musimy uzyskać akceptację pani konserwator. W tej sytuacji zmienia się wszystko. Trzeba się zastanowić nad przebiegiem, czy on będzie do zaakceptowania z punktu widzenia finansowego. Tym samym wszystkie elementy studium będą musiały ponownie ulec przemyśleniu” 

– powiedział Radiu Kraków wiceprezydent Krakowa dr hab. Andrzej Kulig.

Mam poważne wątpliwości, czy wobec tego stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nawet jeżeli jest to tylko opinia) dalsze planowanie budowy metra w Krakowie ma jeszcze sens.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte