Emocje wokół krakowskiego pomnika AK sięgają zenitu

Zastępca Naczelnego

Budowa „Wstęgi Pamięci” zaprojektowanej przez zespół Alexandra Smagi na bulwarze Czerwieńskim między Wawelem a Skałką, lepsze wyeksponowanie pomnika Czynu Zbrojnego Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu oraz upamiętnienie Armii Krajowej w miejscu po dawnym monumencie Iwana Koniewa: takie formy uczczenia wojska Polskiego Państwa Podziemnego będą rozważane podczas panelu obywatelskiego, który w listopadzie ma się odbyć w Krakowie – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Pod koniec marca radni zdecydowali, że odbędą się kolejne, trzecie już konsultacje społeczne w tej sprawie i unieważnili wcześniejsze uchwały dotyczące lokalizacji pomnika nad Wisłą.

30 czerwca zakończył się pierwszy etap tych konsultacji, których wyniki zostały zaprezentowane na obfitującym w wielkie emocje otwartym spotkaniu w Muzeum AK.

Mieszkańcy nadesłali 303 wypełnione formularze, spośród których 288 spełniało kryteria. 204 uczestników konsultacji wskazało, że Armia Krajowa powinna być uczczona w Krakowie pomnikiem, 29 osób zaproponowało utworzenie parku bądź skweru, w 19 formularzach wskazywano na: doposażenie oddziału Szpitala Uniwersyteckiego, konieczność opieki nad żyjącymi żołnierzami, utworzenie funduszu pomocy weteranom Armii Krajowej, otwarcie nowego pawilonu w Domu Pomocy Społecznej, stworzenie trasy turystycznej szlakiem Armii Krajowej, ale też nazwanie jednej ze szkół im. Armii Krajowej czy zainicjowanie cyklicznego biegu. Spośród 204 zwolenników postawienia pomnika 120 osób opowiedziało się za wybudowaniem <Wstęgi Pamięci> u stóp Wawelu, a 60 w ankietach poparło uczczenie AK-owców pomnikiem w tradycyjnej formie lub obeliskiem w miejscu po pomniku Koniewa. Inne zaproponowane przez mieszańców lokalizacje to m.in. plac Inwalidów, park Jordana, Planty, Błonia czy otoczenie Muzeum AK”

– czytamy w depeszy PAP.

Panel obywatelski jest nowoczesną metodą podejmowania decyzji przy współudziale mieszkańców wybranych losowo pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, którzy wraz z ekspertami wypracowują konkretne rozwiązanie. Jak powiedział PAP zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Matusz Płoskonka, do 9 października potrwa otwarty konkurs ofert na jego organizację.

Panel mógłby się rozpocząć na przełomie października i listopada, a wszystkie spotkania odbyć w listopadzie „

– powiedział PAP Płoskonka.

Pierwsze spotkanie miałoby charakter informacyjny, m.in. o wynikach dotychczasowych konsultacji, drugie byłoby poświęcone miejscu, w którym będą upamiętnieni AK-owcy, a trzecie – formie tego upamiętnienia. Do udziału w panelu ma być wylosowanych 60 osób plus 10 na ewentualne zastępstwa. Weźmie w nim udział także kilku ekspertów. Panel zakończy się głosowaniem i to rozwiązanie, które uzyska najwięcej punktów, będzie rekomendowane do realizacji”

– napisała PAP.

Zdecydowanie przeciwni organizowaniu panelu są członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, czemu dali dowód w emocjonalnych wystąpieniach podczas spotkania.

Uważamy, że pomnik powinien stanąć w miejscu, które po wcześniejszych konsultacjach społecznych dwukrotnie w swoich uchwałach potwierdziła Rada Miasta Krakowa. Lokalizacja „Wstęgi Pamięci” w pobliżu Wawelu w pełni satysfakcjonowałaby kombatantów Polski Podziemnej, nie tylko tych z AK. Kolejne dyskusje i panele w tej sprawie uważamy za niepotrzebne i godzące w ideę upamiętnienia Armii Krajowej w prestiżowym miejscu Krakowa”

– powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, w skład którego wchodzi Małopolski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, doktor Jerzy Bukowski.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte