Archiwum

Archiwum dla 05/10/2019

Zaolzie to też Kresy!

Zastępca Naczelnego 3

Kazimierz Wilk, fot. FB

Śląsk Cieszyński to kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km2, obecnie teren zamieszkuje ponad 800 tyś ludzi (463 tysiące po stronie czeskiej oraz ok. 350 tyś osób po stronie polskiej).

Czytaj więcej…

Kampanijny pewniak

Zastępca Naczelnego

Myli się ten, kto sądzi, że najczęściej używane w kampanii wyborczej zwroty dotyczą przyszłości Polski, służą prezentowaniu ciekawych propozycji programowych, wyznaczają kierunki rozwoju kraju w przypadku zwycięstwa danego ugrupowania.

Czytaj więcej…

Kampanijne straszenie

Zastępca Naczelnego

Jerzy Bukowski/YT

Dobiegająca powoli końca kampania przed wyborami do parlamentu przebiegała głównie pod znakiem straszenia Polaków przez ubiegające się o miejsca w Sejmie i w Senacie ugrupowania polityczne.

Czytaj więcej…