„Trybuna” kontra „obywatel” Adam Słomka …

Zastępca Naczelnego

Fot. za @Slomka_KPN/YT

Obywatel Krzysztof Lubczyński z „Trybuny” – we wigilię dnia agresji ZSRS na II RP – opublikował donos do Komendy Stołeczej Policji na byłego posła i lidera Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni, Adama Słomkę.

Postkomunistyczna gazeta przejmuje się losem policyjnego postępowania w sprawie społecznego zniesienia monumentu agenta NKWD i zdrajcy Zygmunta Berlinga, który po trzech dekadach oczekiwania na rozbiórkę został zniesiony przez patriotów. W II RP jedynie lider Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacy Daszyński oficjalnie tytułował Marszałka Józefa Piłsudskiego „towarzyszem” czy „obywatelem”. Wówczas to nie miało jeszcze negatywnych konotacji, które zostały im nadane po 1944 roku dzięki rządom komuny.

Żałosna jest sytuacja, gdy przedstawiciel medium trwale związanego z postkomunistami – w oficjalnych pismach – używa obreślenia „obywatel” w roku 2019. Mentalnie zatem dla „Trybuny” trwa PRL. Z jedym wypada się zgodzić. Zatrzymanie Adama Słomki za zniesienie obelisku zdrajcy rzeczywiście przypomina czasy słusznie minione.

„(…) Milczenie jakie zapadło wokół tej sprawy skłoniło mnie do zwrócenia się do stołecznej policji z pytaniami, na jakim etapie są jej działania w tej sprawie.

Krzysztof Lubczyński
„Dziennik Trybuna”
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, dn. 12.09. 2019
Komendant Stołeczny Policji
Warszawa

W oparciu o ustawę o prawie prasowym, w nawiązaniu do aktu zniszczenia pomnika generała Zygmunta Berlinga przy Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, dokonanego w dniu 4.08. 2019 roku, zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie?
2. Czy przesłuchano w tej sprawie świadków, poza jednym, przesłuchanym w dniu dokonania zniszczenia?
3. Czy komuś zostały postawione zarzuty?
4. Czy wśród przesłuchanych jest ob. Adam Słomka, autor wpisu na twitterze następującej treści: „Totalitarny monument zdrajcy Zygmunta Berlinga zniesiony społecznie przez antykomunistów”. Treść wpisu sugeruje, że ob. Adam Słomka dysponuje wiedzą odnośnie sprawców zniszczenia.

Z poważaniem
Krzysztof Lubczyński”.

Mnie nie interesuje los totalitarnego monumentu z Warszawy, a postępowanie policyjne jedynie w zakresie tego, kiedy sprawa zostanie umorzona. Interesuje mnie za to los mojego wniosku złożonego do Sądu Okręgowego w Warszawie o podjęcie procedury wykreślenia z rejestru partii politycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej za elementy ich programu dotyczace tego upadłego obelisku oraz lżenia Narodowych Sił Zbrojnych. Takie tezy są bowiem złamaniem art. 13. Konstytucji RP w zw. z art. 256 kk. Czekam zatem na ruch „Trybuny” w obronie partii obywatela Czarzastego …

 

Monika Socha-Czyż*

 

* radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji (2015-2018) z listy PiS, prezes Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego. Szefowa Działu Samorządowego NGO.

 

 

Komentarze są zamknięte