Betlejemskie Światło Pokoju

Zastępca Naczelnego

Za fotolia.com

Ten piękny zwyczaj jest szczególnie bliski mojemu harcerskiemu sercu: od 1991 roku dociera do Krakowa przed Bożym Narodzeniem Betlejemskie Światło Pokoju zapalane w grocie narodzenia Jezusa Chrystusa.

Uroczystość jego przekazania do Polski odbywa się na granicy ze Słowacją, skąd przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego przywożą je na Wawel jako „Światło, które łączy” będące symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Tak samo było i w tegorocznym Adwencie. Przed królewską katedrą rozpoczęła się ceremonia przekazania go krakowianom, a później została w niej odprawiona Msza Święta, po której komendant Chorągwi harcmistrz Mariusz Siudek przekazał Betlejemskie Światło Pokoju zastępcy prezydenta miasta Bogusławowi Kośmiderowi – byłemu instruktorowi sławnej „Zielonej Trójki”.

Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju, z inicjatywy rozgłośni ORF, dociera ono od 1986 roku do ponad 25 europejskich krajów. Z Jerozolimy jest przewożone do Wiednia, a stamtąd przekazywane organizacjom skautowym.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte