Opole: kolejny etap rozszerzenia sieci tras linii opolskiej komunikacji miejskiej

Zastępca Naczelnego

Uprzejmie informujemy, iż z początkiem wakacji letnich (25 czerwca 2018 r.) zaplanowany został kolejny etap rozszerzenia sieci tras miejskiej komunikacji zbiorowej w Opolu. Obok znacznych inwestycji w modernizację taboru autobusowego oraz w rozwój sieci sprzedaży (przetarg na biletomaty i tablice przystankowe jest w toku) i tworzenia sieci buspasów, rozwój oferty przewozowej jest elementem promowania komunikacji zbiorowej w polityce transportowej miasta Opola.Opisane poniżej zmiany są odpowiedzią miasta na rozwój stref mieszkalnictwa. Dodatkowo poprzez zwiększenie podaży przewozowej wzmocnią potencjał nowych obszarów rynków pracy (stref ekonomicznych) i będą stymulować mobilność zawodową mieszkańców. Zmiany te obejmują najbardziej zurbanizowane części stolicy województwa. Uwzględniono także wnioski pasażerów kierowane do Urzędu Miasta. Data wdrożenia zmian została wyznaczona na początek wakacji letnich, który charakteryzuje się zmniejszoną liczbą przewozów. Zabieg ten ma ułatwić pasażerom proces zapoznania się i przyzwyczajenia do zmian w ofercie przewozowej. Oczywiście zmiany obowiązywać będą również po zakończeniu wakacji (w tzw. rozkładzie roboczym).

Zmiany (wydłużenie) linii komunikacyjnych w sposób oczywisty związane są ze zmianą poszczególnych odjazdów linii komunikacyjnych (minut odjazdów). Dlatego też prosimy o zapoznanie się z rozkładami jazdy oraz o zgłaszanie wszelkich uwag na [email protected] oraz [email protected]

Linia 12 – wydłużenie trasy

Dla znaczącego polepszenia obsługi komunikacyjnej zachodniej części Półwsi trasa linii 12 zostanie wydłużona od pętli Dambonia przez ulice Niemodlińską, Zbożową, Wspólną do pętli Wrocławska Centrum Handlowe. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego oraz w godzinach wieczornych wybrane jej kursy zostaną wydłużone do ul. Północnej przez ul. Technologiczną. Wydłużenie trasy linii 12 zagwarantuje możliwość dojazdu bez przesiadki do cmentarza komunalnego, Centrum Handlowego Karolinka oraz zakładów pracy przy ul. Wspólnej, Północnej i Technologicznej mieszkańcom: Grotowic, Metalchemu, Groszowic, Śródmieścia w rejonie Pl. Kopernika oraz Os. Dambonia.
+ Istotnej poprawie ulegnie oferta przewozowa na ul. Północnej, adresowana dla pracowników funkcjonujących i planowanych zakładów przemysłowych,

+ poprawiony dojazd do SSE/PNT/Capgemini, w których jest coraz więcej pracowników,

+ bezpośrednie połączenie do Karolinki/SSE/PNT/Capgemini ze ścisłego centrum (Pl. Kopernika), co było przedmiotem wielu wniosków,

+ połączenie bezpośrednie z Pl. Kopernika, a także z: Groszowic, Grotowic, Metalchemu i Os. Dambonia do Cmentarza od strony wejścia południowego,

+ połączenie bezpośrednie do CH Karolinka z: Groszowic, Grotowic, Metalchemu i Os. Dambonia oraz z Nowej Wsi Królewskiej (przystanki „Marka z Jemielnicy – Al. Przyjaźni”),

+ alternatywne połączenie autobusowe dla mieszkańców Os. Przylesie (przystanki przy skrzyżowaniu ulic Zbożowej i 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej – dotychczas tylko linia 9).

Kolejny etap rozszerzenia sieci tras linii opolskiej komunikacji miejskiej

Linia 9 i 13 – wydłużenie trasy

Dla znaczącego polepszenia obsługi komunikacyjnej dynamicznie rozwijającego się Os. Malinka
w okolicy Al. Solidarności, autobusy linii 9 i 13 od przystanku Pużaka – Rondo zostaną skierowane do przystanku Witosa – Wygonowa ulicami Tarnopolską, Koszalińską, al. Solidarności, al. Witosa.

+ umożliwienie mieszkańcom południowej części Śródmieścia wzdłuż ul. 1 Maja bezpośredniego dojazdu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy al. Witosa (co było wielokrotnie postulowane przez mieszkańców),

+ bezpośrednie połączenie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy al. Witosa z Dzielnic Bierkowice i Sławice, a także osiedli zlokalizowanych wzdłuż ul. Partyzanckiej,

+ bezpośrednie połączenie z Dzielnicy Malinka do zakładów pracy zlokalizowanych na ul. Wspólnej i Zbożowej.

Linia 5 – wydłużenie trasy

Większość kursów linii 5 zostanie wydłużonych od pętli Pużaka przez ul. Wiejską, Oleską do
ul. Żytniej, umożliwiając mieszkańcom północnych Gosławic na bezpośredni dojazd do ul. Wiejskiej, południowej części Os. Armii Krajowej, Zaodrza i Centrum Handlowego Karolinka, a także do Dzielnic Bierkowice i Wrzoski. Odcinek ten będzie obsługiwany codziennie co 60 minut, dzięki czemu mieszkańcy skrajnego odcinka ul. Oleskiej będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej również w soboty i niedziele.

+ bezpośrednie połączenie ul. Żytniej oraz skrajnego odcinka ul. Oleskiej z centrum Gosławic (kościół parafialny, sklepy), a także z Zaodrzem i CH Karolinka,

+ bezpośrednie połączenie Gosławic z Zaodrzem i CH Karolinka.

Wciąż będą uruchamiane dodatkowe kursy linii 5 na trasie Pużaka – Wrocławska Centrum Handlowe, dające w określonych porach na tym odcinku łączną częstotliwość kursowania linii 5 na poziomie co 30 minut.

Linia 11 – zmiana trasy

W związku ze skierowaniem linii 5 na północny odcinek ul. Wiejskiej oraz do ul. Żytniej, a także w celu wznowienia obsługi komunikacyjnej ul. Oleskiej w okolicy ul. Stokrotek z nowym osiedlem mieszkaniowym, zaplanowana została modyfikacja trasy linii 11 obejmująca ograniczenie wariantowania kursów. Od skrzyżowania ulic Oleskiej z Okulickiego wszystkie kursy linii 11 zostaną skierowane prosto przez ul. Oleską, następnie ulicami Mikołajczyka, Sosnkowskiego do pętli Pużaka.

+ Mieszkańcy nowo powstałych osiedli przy skrzyżowaniu ulic Oleskiej i Stokrotek uzyskają bezpośredni dostęp do usług komunikacji miejskiej.

Linia 25 – zmiana trasy

Autobusy linii 25 nie będą wjeżdżać na pętlę przy ul. Pużaka. Pasażerowie korzystający dotąd z przystanku Pużaka – Pętla będą mieli wciąż do dyspozycji przystanek Pużaka – Osiedle, znajdujący się po drugiej stronie ulicy.

za www.opole.pl

Komentarze są zamknięte