Opole: mobilna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych

Zastępca Naczelnego

Urząd Miasta Opola już po raz trzynasty organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.Od 30 kwietnia do 31 października 2018 r. w poszczególnych punktach miasta ustawiony będzie mobilny kontener z obsługą (w godz. 9.00-17.00) , do którego będzie można oddawać odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Zbiórka prowadzona będzie przez firmę REMONDIS Opole Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Opola.

Zbieramy następujące odpady:

przeterminowane leki, baterie i akumulatory, farby, lakiery,
odczynniki chemiczne, rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne,
tworzywa sztuczne – opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin,
metale – puszki po farbach, opakowania po aerozolach,
lampy fluorescencyjne,
inne odpady zawierające rtęć – termometry,
zużyte oleje silnikowe oraz smary itp.
i elektryczny.

UM Opole

Komentarze są zamknięte