Archiwum

Archiwum dla 15/04/2018

Prokuratura Krajowa: poseł Stanisław Gawłowski aresztowany na 3 miesiące

Zastępca Naczelnego

Sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu dla posła PO Stanisława Gawłowskiego – poinformował jego pełnomocnik Roman Giertych. Jak się okazało nie pomogło 130 poręczeń „ważnych osób” dostarczonych do Sądu przez mec. Giertycha w godzinach popołudniowych. Posłowi PO i sekretarzowi partii Stanisławowi Gawłowskiemu Prokuratura Krajowa postawiła 5 zarzutów w tym 3 korupcyjne. Stanisław Gawłowski zezwolił na publikację swojego wizerunku. Czytaj więcej…

Czym jest pomnik i dlaczego stoją nadal na naszym terytorium pruskie symbole chwały?

PAC

Lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka wystąpił do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego m.in. w sprawie pozostawienia w przestrzeni publicznej obelisków „chwały” Prus i II Rzeszy. Ponadto lider NIEZŁOMNYCH przekazał prof. Glińskiemu projekt zmian w Kodeksie karnym, który m.in. porządkuje kwestię odpowiedzialności karnej za „znieważenie pomnika” i samo traktowanie budowli jako pomnika.

Czytaj więcej…

Aleppo na horyzoncie agatologicznym

PAC

Na początek muszę wyjaśnić tytuł. Pojęcie horyzontu agatologicznego rozpowszechnił w polskiej filozofii – za Emmanuelem Levinasem – śp. ksiądz profesor Józef Tischner. Chodziło mu o to, aby człowiek zawsze zmierzał w stronę dobra, które od czasów Sokratesa i Platona jest najwyższą wartością. Aby móc urzeczywistnić dobro, trzeba umieć je rozpoznać nie tylko w sobie, ale także w innych ludziach.

Czytaj więcej…