Czym jest pomnik i dlaczego stoją nadal na naszym terytorium pruskie symbole chwały?

PAC

Lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka wystąpił do wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego m.in. w sprawie pozostawienia w przestrzeni publicznej obelisków „chwały” Prus i II Rzeszy. Ponadto lider NIEZŁOMNYCH przekazał prof. Glińskiemu projekt zmian w Kodeksie karnym, który m.in. porządkuje kwestię odpowiedzialności karnej za „znieważenie pomnika” i samo traktowanie budowli jako pomnika.

***

Warszawa, 15.04.2018 r.

Wicepremier
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński

 

Szanowny Panie Premierze!

 

W trosce o prawdę historyczną oraz rzetelną politykę historyczną pragnę zwrócić Pańską uwagę na problem istniejących na naszym terytorium obelisków, które „upamiętniają” zaborców oraz okupantów. Niestety, w czasie nowelizacji ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” zrezygnowano z wpisania do katalogu budowli, które nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej, np. obelisków „chwały” militaryzmu pruskiego. Tymczasem w Chorzowie w 2002 roku został przywrócony obelisk grafa Friedricha Wilhelma von Reden, który poprzednio został odbudowany w 1940 roku z inicjatywy nazistowskiej NSDAP – na polskim, okupowanym terytorium. Warto dodać, że nadal na naszym terytorium znajdują się budowle sławiące kajzerowskiego kanclerza Otto von Bismarcka, tj. tzw. „wieże Bismarcka”.

 

Zatem poza rozlicznymi budowlami „wdzięczności” dla zbrodniczej Armii Czerwonej i kreowaniem przeciwko patriotom domagającym się ich usunięcia licznych spraw karnych, nadal na naszym terytorium są wystawione symbole obcej nad nim władzy. W przedstawionej sytuacji, proszę o to, aby MKiDN w konsultacji z IPN przygotowało ustawowe zmiany, które umożliwią m.in. usunięcie pruskich obelisków z przestrzeni publicznej – nawet jeśli są wpisane do rejestru zabytków. Przekazuję przy tym Panu Premierowi gotowy projekt zmian w Kodeksie karnym, którego ewentualne wprowadzenie uporządkuje kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej w zakresie interpretacji tego jaka budowla jest pomnikiem, a jaka nim nie jest.

Z wyrazami szacunku

(-) Adam Słomka
Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,
założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich,
poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

 

***

Komentarze są zamknięte