Opole na 21. miejscu Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

Zastępca Naczelnego

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych porównuje 50 polskich miast pod kątem ich zrównoważonego rozwoju ocenianego w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opole na 21. miejscu w klasyfikacji ogólnej Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis i na 5. w obszarze społecznym.Warszawa osiągnęła najlepszy wynik w rankingu ogólnym – zajęła 1. miejsce w sferze społecznej i gospodarczej, jednak w obszarze środowiska jest daleko w tyle – na 44. pozycji

Arcadis, wiodąca globalna firma projektowo-doradcza działająca w 70 krajach, opublikowała pierwszą edycję raportu Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, w którym porównała 50 największych polskich miast. Zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Liderzy rankingu

W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa (1. miejsce), Toruń (2. miejsce) i Wrocław (3. miejsce). Stolica zawdzięcza swoją pozycję lidera przede wszystkim wysokim ocenom w obszarze społecznym (1. miejsce) i gospodarczym (1. miejsce), gdyż w obszarze środowiska zajęła dopiero 44. miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Toruń, który zachowuje równowagę między trzema obszarami zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo – 14. miejsce, środowisko – 8. miejsce, gospodarka – 6. miejsce). W skali całego raportu widoczna jest silna korelacja między dobrymi wynikami w obszarach gospodarki i społeczeństwa, a potwierdzeniem tego może być choćby Wrocław (społeczeństwo – 3. miejsce, środowisko – 37. Miejsce, gospodarka – 2. miejsce).

Województwo opolskie w rankingu

Opole zajęło w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis pozycję 21. Miasto pozytywnie wyróżnia się w obszarze społecznym, plasując się na wysokiej pozycji 5. (pozostałe obszary: gospodarka – miejsce 16., środowisko – miejsce 43.). „Ze względu na bardzo wysoki udział seniorów w strukturze wiekowej mieszkańców władze miasta szczególnie dużo uwagi poświęcają działaniom skierowanym do tej grupy społecznej. Szerokie możliwości pomocy stwarza duża liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w mieście oraz ich ogromna aktywność ukierunkowana na pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Miasto z inicjatywy swoich mieszkańców złożyło do Światowej Organizacji Zdrowia wniosek o nadanie certyfikatu „Miasta przyjaznego starzeniu się” – podsumowuje Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis.

Troska Opola o mieszkańców przejawia się także w zapewnieniu im dobrego dostępu do służby zdrowia poprzez dużą liczbę przychodni w przeliczeniu na mieszkańca. Innym aspektem wyróżniającym Opole na tle innych metropolii jest również duża liczba miejsc w przedszkolach oraz żłobkach.

Przyszłość polskich miast

Jak pokazują wyniki Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis stopień rozwoju polskich miast w poszczególnych obszarach zrównoważonego rozwoju jest silnie zróżnicowany. Nie ma wątpliwości, że miasta, które są liderami regionów, powinny wyznaczać trendy w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów, szczególnie w odniesieniu do rozwiązań energooszczędnych oraz gospodarki niskoemisyjnej. Istotne znaczenie dla poszczególnych ośrodków ma także rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, pod kątem którego dużą szansę stwarza rządowy program rozwoju elektromobilności. Obecnie w kilku miastach Polski (między innymi w Warszawie, Krakowie, Jaworznie, Lublinie i Tychach) w użyciu jest kilkadziesiąt elektrobusów.

Istnieje jednak szereg zagrożeń dla dalszego zrównoważonego rozwoju polskich miast. Jednym z nich jest zjawisko eksurbanizacji, czyli tzw. rozlewania się ośrodków miejskich, które może mieć negatywny wpływ na dostęp mieszkańców do usług, opieki zdrowotnej, edukacji, administracji i komunikacji. Nie bez znaczenia jest także uszczelnianie metropolii (tzw. betonowanie) oraz zmiany klimatu wywołujące gwałtowne zjawiska pogodowe. Z tego powodu miasta coraz więcej uwagi poświęcają aktywnym działaniom z zakresu rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.

W perspektywie najbliższej przyszłości dla polskich miast największe znaczenie może mieć konieczność odnalezienia równowagi pomiędzy wszystkimi obszarami zrównoważonego rozwoju – gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Stabilna gospodarka oraz świadome społeczeństwo stanowią podstawę do dokonania pozytywnych przemian w obszarze środowiska, w tym między innymi w kierunku zwiększenia udziału terenów zielonych w powierzchni miasta, które z jednej strony podniesie walory krajobrazowe, a z drugiej – istotnie wpłynie na jakość i komfort życia mieszkańców.

Dagmara Dzikiewicz

Komentarze są zamknięte