Komisja weryfikacyjna rozpoczęła badanie sprawy kamienicy przy Lutosławskiego 9

Zastępca Naczelnego

W czwartek po godz. 10. komisja weryfikacyjna rozpoczęła badanie reprywatyzacji kamienicy przy ul. Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu.Ze zgromadzonego przez komisję weryfikacyjną materiału w sprawie ul. Lutosławskiego 9 wynika, że kamienica została zburzona w trakcie działań wojennych. Po wojnie została odbudowana i zmodernizowana ze środków publicznych. M.st. Warszawa oddało ją wskutek decyzji reprywatyzacyjnej w 2013 roku, pomimo – jak wynika z informacji komisji – braku zwrotu nakładów przez beneficjentkę.

 

Według dokumentów, które posiada komisja weryfikacyjna, rokowania zakończyły się niepowodzeniem. Z materiałów wynika, że miasto przed wydaniem decyzji nie zbadało także kwestii posiadania kamienicy przez dawnych właścicieli.

Informacje pochodzące od jednego z mieszkańców wskazują, że beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej jest w stałym konflikcie z częścią lokatorów. Miało tam dojść – ich zdaniem – do dwóch tzw. „dzikich eksmisji”, bez wyroku sądu, jeden z mieszkańców, który po reprywatyzacji został usunięty z zajmowanego lokalu stał się bezdomny, a po pewnym czasie zmarł.

Jak powiedział PAP rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki, „komisja Weryfikacyjna będzie starała się w czwartek podczas rozprawy zweryfikować pozyskane w toku postępowania rozpoznawczego informacje”. „W sprawie Lutosławskiego mamy najprawdopodobniej do czynienia z prawowitymi spadkobiercami nieruchomości, jednak na przykładzie tej kamienicy widać wyraźnie efekty tzw. dzikiej reprywatyzacji, którą umożliwił brak kompleksowej ustawy regulującej proces reprywatyzacji” – dodał Kubicki.

Rzecznik komisji poinformował, że w charakterze świadków zostali wezwani: lokatorzy kamienicy, dzielnicowy uczestniczący w interwencjach na terenie nieruchomości Krzysztof Wawrzyński, mąż właścicielki kamienicy Piotr Wierzbicki, radca prawny m.st. Warszawy referent w postępowaniu reprywatyzacyjnym przed prezydentem m. st. Warszawy Mariola Wojdyna oraz burmistrz Żoliborza Krzysztof Bugla.

Po rozpatrzeniu sprawy Lutosławskiego 9 odbędą się dwie rozprawy odwoławcze, które dotyczyć będą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 (przewidywany czas rozpoczęcia o godz. 18) i przy ul. Nowogrodzkiej 6a (planowana godz. 18.30).

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski, Karol Kostrzewa

Komentarze są zamknięte