Dorabiałeś do emerytury? Rozlicz się z ZUS

Zastępca Naczelnego

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub renty? Jeśli tak, to końca lutego masz czas, żeby powiadomić ZUS o swoich dodatkowych przychodach. Nie muszą się z nich rozliczać tylko te osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę bądź rentę, to powinieneś pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu. Jeśli twoje dodatkowe przychody przekroczą określony limit, wtedy ZUS musi zmniejszyć wypłatę świadczenia albo w

 

ogóle je zawiesić. Pierwszym progiem jest 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli twoje dodatkowe zarobki nie przekraczają tej kwoty, to ZUS wówczas nie ingeruje. Gdy jednak przekroczą ten limit, to wypłacane świadczenie będzie odpowiednio zmniejszone. Drugim progiem jest 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy oprócz zusowskiego świadczenia dodatkowo zarobiłeś powyżej tego progu, to wtedy ZUS musi zawiesić wypłatę emerytury bądź renty.
Masz komfortową sytuację i nie musisz powiadamiać ZUS, gdy jesteś tzw. „pełnoprawnym” emerytem, czyli ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i z tego tytułu masz ustalone prawo do emerytury. W takiej sytuacji możesz dorabiać bez ograniczeń. Bez względu na to jak duży będzie twój dodatkowy dochód w ciągu roku, ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanej emerytury.

– Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają świadczeniobiorcy, którzy jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, bez względu na to czy pracują na etat czy tylko zlecenie lub dzieło. W zależności od tego jak wysoki jest ich dochód, okresowo zmniejszymy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesimy jego wypłatę – mówi Mariola Chmielewska, dyrektor do spraw świadczeń w opolskim oddziale ZUS.

ZUS przypomina, że oświadczenie o osiągniętych w 2017 r. dochodach trzeba przedłożyć do końca lutego. Pozostało więc kilka tygodni. Taki dokument wystawi zakłady pracy. Emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Grupą świadczeniobiorców, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń są niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte