Adam Słomka zawiadomił służby o działaniach agentury?

Redaktor4

Fot. KPN-NIEZŁOMNI

Lider Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni i koordynator Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Faszystowskich i Komunistycznych Adam Słomka zawiadomił wczoraj, tj. 17 sierpnia, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, szefów Agencji Wywiadu Piotra Krawczyka i Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka o działalności stowarzyszenia „KURSK” wskazując na możliwe przestępstwo negacjonizmu oraz płatne szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. – To pierwsza tego typu akcja Centrum z cyklu „TROPIMY AGENTÓW”. Będziemy wykorzystywali portale społecznościowe i nadal zgłaszali takie przypadki odpowiednim służbom – mówi NGO Adam Słomka. MAMY TEKST ZAWIADOMIENIA!

 

Konfederacja Polski Niepodległej – Niezłomni

Przewodniczący

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

 

Zawiadomienie

w sprawie działalności stowarzyszenia „KURSK” z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 256 kk w zw. z art. 13 Konstytucji RP, przestępstw negacjonizmu z  art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poprzez zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy oraz ewentualnego szpiegostwa i działalności na rzecz Federacji Rosyjskiej

Zawiadamiam, że działalność prowadzona przez stowarzyszenie „KURSK” i przewodniczącego tej organizacji Jerzego Tyca, z siedzibą w Sorkwitach, 11-731 Surmówka 18, Polska, tel. 516 360 920 o profilu na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Stkursk/ narusza przepisy j.w. i nosi znamiona działalności szpiegowskiej finansowanej przez Federację Rosyjską.

Uzasadnienie

Portal Wirtualna Polska, który należy do notowanej na giełdzie grupy kapitałowej „WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A”, 7 sierpnia opublikował materiał pod wymownym tytułem „Rosjanie remontują cmentarze Armii Czerwonej w Polsce. Inwestują miliony”. W tym tekście czytamy, cyt. „Częste bezczeszczenie mogił czerwonoarmistów doprowadza do furii rosyjskie władze. Rosjanie, a także polskie organizacje, inwestują miliony złotych w remonty radzieckich cmentarzy na terenie Polski. (…) Jednak nie tylko Rosjanie dbają o miejsca pochówku czerwonoarmistów w Polsce. Stowarzyszenie „Kursk”, założone przez Jerzego Tyca, odnowiło już ponad 30 obiektów upamiętniających żołnierzy armii radzieckiej. (…) – Nie wolno walczyć ze zmarłymi. To nie przynosi żadnej chwały – mówi w rozmowie z WP Jerzy Tyc. – Chroniąc pomniki, walczymy o pokój – opisuje ideę, która przyświeca jego działalności. Zaznacza, że dewastowanie cmentarzy powoduje niepotrzebne napięcia między krajami i prowadzi do konfliktów. Tyc nie chce również mieszać żołnierzy i pomników w politykę. – To podłe i niesprawiedliwie – podkreśla Tyc. Podkreśla zasługi radzieckich żołnierzy, którzy walczyli przeciwko faszystom. – Oburza mnie niesprawiedliwość w podejściu do zasług Armii Czerwonej – mówi założyciel stowarzyszenia”.

Już w tytule materiału umieszczona jest sugestia, że w cmentarze żołnierzy Armii Czerwonej są inwestowane przez Rosjan jakieś mityczne „miliony”. Kolejne zdania artykułu zdają się promować nieprawdziwą tezę, że w Polsce następuje „częste bezczeszczenie mogił”! Zatem powstaje z goła fałszywy obraz, że jacyś polscy wandale mają  powodować marnotrawienie tych rosyjskich milionów … Warto zapytać, dlaczego nie wspomina się o braku mogił milionów Polaków zmarłych (zamordowanych) na dzisiejszym terytorium Rosji i finansowych nakładach Rosji na odtworzenie polskich cmentarzy i grobów rozsianych od Sankt Petersburga do Irkucka oraz tych zniszczonych przez „wyzwolicielską Armię Czerwoną”!?

Idźmy dalej. Na profilu Facebook stowarzyszenia „KURSK” czytamy post z 9 sierpnia 2016 r., cyt. „Informuję, iż stowarzyszenie KURSK przeprowadzi kapitalny remont mogiły Prezydenta Bolesława Bieruta. Po sporządzeniu projektu, dokumenty w tej sprawie zostaną wysłane do właściwej instytucji w Warszawie. Póki co, moja koleżanka Ludmiła Dobrzyniecka, usunęła wstępnie obraźliwe graffiti”. Tak się składa, że koleżanka Jerzego Tyca tow. Ludmiła Dobrzyniecka jest szefową „Komunistycznej Młodzieży Polski”. Poza usługami porządkowymi na mogile agenta Bieruta – ta kobieta – „zasłużyła się” wstępując do armii tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”, czyli de facto wstąpiła w szeregi organizacji terrorystycznej o charakterze wojskowym, która walczy z legalnymi formacjami sił zbrojnych Ukrainy … po stronie rosyjskiego agresora. Jakby tego było mało … towarzyszka Dobrzyniecka była dziewczyną byłego posła i rzecznika Samoobrony RP Mateusza P., który przebywa w areszcie pod zarzutem działalności agenturalnej. Według Dobrzynieckiej, Mateusz P. kasę „od ruskich” wydawał na mieszkanie w Wilanowie, prywatną szkołę dla dzieci i inne przyjemności … chociaż ta miała być wydatkowana na budowę prorosyjskiej partii „Zmiana”, zob. http://niezlomni.com/polski-polityk-zdemaskowany-przewozil-11-tysiecy-euro-moskwy-bokserkach-byli-wspolpracownicy-sa-wsciekli/

Po drugie. Nie rozumiem z jakiej przyczyny stowarzyszenie „KURSK” nadal legalnie funkcjonuje, a jego rosyjskimi finansami nie zajmuje się Agencja Wywiadu i SKW? Towarzysz Tyc z czegoś żyje i podróżuje do Rosji popijając wódeczkę z rzeczniczką MSZ Rosji oraz uczestniczy w publicznej dyskusji nad totalitarnymi pamiątkami … prezentując rosyjskie stanowisko, vide foto Jerzego Tyca z rzeczniczką MSZ Rosji w załączeniu. Mało tego, tow. Jerzy Tyc wystąpił 11 lipca na posiedzeniu proputinowskiej frakcji „Jednej Rosji” w Dumie Państwowej domagając się rosyjskiej reakcji na tzw. „ustawę pomnikową”! Chodzi o ustawę podpisaną 17 lipca br. przez Prezydenta RP dra. Andrzeja Dudę, która umożliwia likwidację totalitarnych obelisków z przestrzeni publicznej. Jawny „zielony ludzik” jest dotychczas tolerowany przez polskie służby specjalne!!!

Zupełnie niezrozumiałym w kontekście w/w ustawy są zgody udzielane przez liczne jednostki samorządu terytorialnego na odnawianie totalitarnych obelisków skoro jest wiadomym, że te niedługo zostaną rozebrane. Można przypuszczać, że renowacja tych monumentów przez stowarzyszenie „KURSK” jest obliczona na wykorzystanie ich późniejszego demontażu celem zaatakowania Polski na forum międzynarodowym. Warto przypomnieć, że Federacja Rosyjska na forum Rady Praw Człowieka ONZ (zob. Poland Review – 27th Session of Universal Periodic Review – Russian Federation, Mr. Dmitry Vorobien, http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/poland-review-27th-session-of-universal-periodic-review/5425972482001, nagranie od 2 godziny 50 minuty 11 sekundy) oskarżyła już Polskę o „przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej”.

Jak wynika z informacji na profilu stowarzyszenia „KURSK” na portalu Facebook ta organizacja dysponuje kontem bankowym 46 1020 3639 0000 8602 0158 6387, na które mogą wpływać środki finansowe od rosyjskich instytucji, partii politycznych, fundacji, firm – co umożliwia działalność tej organizacji, m.in. odnawianie nielegalnych monumentów sławiących system totalitarny. Zupełnie osobną kwestią jest fakt, iż portal Facebook umożliwia – przez udostępnienie organizacji „KURSK” na swoim serwerze miejsca – promowanie idei totalitarnych wbrew zapisowi art. 13 Konstytucji RP oraz art. 256 kk oraz nie podjął w tej kwestii żadnych środków zaradczych, np. blokady tego profilu … poprzestając na zablokowaniu profilu … Adama Słomki. Facebook notorycznie dokonuje blokad profili patriotycznych (profile katolickie, narodowe, niepodległościowe, itd.), a jednocześnie nie podejmuje żadnych działań w sprawie promowania ideologii lewackich i komunistycznych na tym portalu społecznościowym! Warto dodać, że strona stowarzyszenia „KURSK” na portalu Facebook posiada 2346 „polubień”, tj. potencjalnych sprawców powielania kłamliwych informacji i promowania nieprawdy historycznej.

Stowarzyszenie „KURSK” oraz jego działacze jawnie naruszają obowiązujący w Polsce porządek prawny w interesie Federacji Rosyjskiej, która wynagradza ich działalność wymiernymi środkami finansowymi. Ponadto stowarzyszenie „KURSK” współpracuje z Komunistyczną Partią Polski, Komunistyczną Młodzieżą Polski, partią „Zmiana” Mateusza P. i propagandowymi mediami Putina, np. TV Rossija czy Radio Sputnik. Dodaję też, że bez problemu nadal działa w Polsce Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, o którym już w 2013 roku pisał „Newsweek” Polska wskazując na związki tej organizacji Mateusza P. z finansowaniem i agenturą Federacji Rosyjskiej. Zatem badając wzajemne powiązania między w/w organizacjami można i trzeba wysnuć wniosek o istnieniu zorganizowanej siatki agenturalnej, która zajmuje się promowaniem na terenie Polski propagandy czerpanej z Kremla, promowaniem radzieckiej wersji historii, wspieraniem terrorystów walczących po stronie Rosji w Donbasie, itd. W tym stanie rzeczy, wnoszę o podjęcie stosownych działań, w tym zabezpieczenie treści profilu FB stowarzyszenia „KURSK”, rozmów za pośrednictwem komunikatora i prywatnej poczty przypisanych profilu „KURSKA” oraz profilu FB tow. Jerzego Tyca, który na tym profilu ( https://www.facebook.com/jerzy.tyc ) występuje w mundurze „młodszego chorążego” LWP … najwyraźniej licząc na uwikłanie Wojska Polskiego w żenujący spektakl podobny do płk. Adama Mazguły, który w mundurze WP pochwalał nielegalny stan wojenny (foto w mundurze LWP tow. Tyca w załączeniu).

 

Z poważaniem

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI, koordynator Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, poseł na Sejm RP I,II,III kadencji

(-) Adam Słomka

***

Jerzy Tyc z rzeczniczką MSZ Rosji

Jerzy Tyc w mundurze LWP na wojażach w Rosji

 

 1. agent P.
  | ID: 5ae6ccdb | #1

  Właściwie może ktoś napisać o co tym razem Słomce chodzi?!
  ( poza niemerytorycznym gadaniem obłąkańca)
  Słmka pisze:

  „Nie rozumiem z jakiej przyczyny stowarzyszenie „KURSK” nadal legalnie funkcjonuje, a jego rosyjskimi finansami nie zajmuje się Agencja Wywiadu i SKW?’

  A ja nie rozumiem dlaczego w Polsce istnieje Fundacja Otwarty Dialog, która rozpowszechnia instruktaż jak dokonać przewrotu w Polsce?
  Na wzór ukraińskiego Majdanu!
  I gdzie były służby SKW i Wywiadu podczas majdanowych wycieczek pana Słomki?
  Należy sprawdzić też czy pan Słomka nie korzystał z ” usług” tej Fundacji?
  W świetle coraz to nowszych faktów wielu posłów, w tym z PIS współpracowało z tą fundacją.
  Mało tego, współpracująca z Fundacją organizacja EuroMajdan wraz z Gazetą Polską są organizatorami wycieczek pod Ambasadę Rosji.
  Pan Słomka, częsty bywalec mediów Sakiewicza nie widzi nic zdrożnego w wystąpieniach pani Panczenko, która niejednokrotnie dawała upust swojej nienawiści do Polski:

  „A jak Polak usłyszy “Bandera”, od razu ma jakąś alergię. Kiedy Polacy widzą czarno-czerwoną flagę, wydaje im się, że tam jest wielkimi literami napisane >nienawidzę Polaków<„.

  Działaczka kontynuuje rozważania o UPA, precyzując:

  „Tymczasem dla nas to jest flaga zwycięstwa. Pod tą flagą UPA walczyło za niepodległą Ukrainę, walczyło z Rosjanami, Niemcami, Węgrami, Austriakami, a także Polakami„.

  Nie przeszkadzają panu Słomce haniebne wpisy działaczy EuroMajdanu ?

  "Na swoim profilu umieściła także wpis ze zdjęciem spalonego ciała mężczyzny – ofiary zamieszek w Odessie z napisami – „Psu – psia śmierć!” podpisując zdjęcie „Żal ich Wam? Bo mnie nie – niech płoną!”

 2. agent P.
  | ID: 5ae6ccdb | #2

  Pan Słomka wyraźnie ceni sobie ukrainską odmianę kultury, skoro nie występował z protestem przeciwko występom zespołu Ot Vinta w Warszawie,na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog?
  Zespół śpiewa o tym jak ” za matkę ojczyznę siostry i bracia wybebeszą komuś flaki”
  Pan Słomka zdaje się, że mało wrażliwy na podobne słowa przyjaciół spod znaku Bandery
  – slawa Herojam!
  ( skoro sam skandował to hasło na Majdanie)

  Polecam od 8 min,35

  Zareagowały za to Środowiska Kresowe, wśród których pana Słomki nie uświadczysz…
  Ciekawe jaki wrzask podniósłby Słomka na wieść o prześmiewczej piosnce dotyczącej Katynia….

  Reasumując:
  Nie wiem czy Piskorski jest winien czy nie. Opieram się na decyzji Sądu, a nie pismakach.
  Jak na razie widzę, że człowiek siedzi już rok czasu bez wskazania mu aktu oskarżenia:-(
  … a Słomka nie odróżnia pomników pamięci żołnierzy, których w Polsce zginęło 500 tys.
  Od gloryfikacji komunizmu
  ( bo banderyzm wg pana można gloryfikować)

 3. agent P.
  | ID: 5ae6ccdb | #3

  Link do piosenki zespołu Ot Vinta:

  https://vod.tvp.pl/video/studio-wschod,24062017,32510968

  Polacy dobrze pamiętają ” wybebeszanie flaków” na Wołyniu…

 4. Jarpako
  | ID: db8081a8 | #4

  Jaki y jesteś mądry agencie CCCP. Nie znasz historii Polski tylko Rosji to jesteś agent albo rusek. Rosyjscy żołnierze walczyli za Rosję i niech im ich rząd stawia pomniki w Rosji. Dla polaków to była okupacja, bo wojska okupacyjne stacjonowały u nas. I odczep się chłopcze od pana Słomki albo pojedziesz na syberię sadzić czerwone marchewki.

Komentarze są zamknięte