Zmarł Eugeniusz Wolnicki były przewodniczący KZ ZNTK – Wagonówki

Autor Obywatelski

ZMARŁ nasz najdroższy kolega z czasów Pierwszej Solidarności i stanu wojennego śp. EUGENIUSZ WOLNICKI.
Był przewodniczącym KZ ZNTK – Wagonówki, członkiem pierwszego Zarządu Regionu, delegatem na pierwsze zjazdy „S” krajowy i regionalny, budowniczym pomnika św. Katarzyny. Był członkiem założycielem OSPN, uczestnikiem licznych spotkań naszego środowiska. Cześć Jego pamięci!
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30 marca o godz. 11.oo na cmentarzu na Półwsi w Opolu z nowej kaplicy.

Proszę o przekazywanie tej smutnej informacji do wszystkich, którzy powinni być o śmierci i pogrzebie śp. Eugeniusza zawiadomieni.

Prezes OSPN
Jerzy Łysiak

Komentarze są zamknięte