„Oppolia, Oppeln, Opole” – wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

Autor Obywatelski

W obchody 800-lecie Opola angażuje się Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która zaprasza na okolicznościową wystawę „Oppolia, Oppeln, Opole”. Wernisaż wystawy odbył się w dniu 22 marca br.

Ekspozycja nawiązuje do różnych okresów na przestrzeni wieków w dziejach naszego miasta. Pokazane zostaną bardzo wartościowe i unikatowe zabytki ikonografii i piśmiennictwa, utrwalone na pergaminie i papierze, m.in.:. manuskrypty, spisywane od XIV do XVI stulecia w kancelariach książąt opolskich m.in: Alberta, Władysława Opolczyka, Bolka III, Bernarda, Mikołaja II i Jana Dobrego.

W rękopisach z późniejszego okresu odnajdziemy wyjątkowe zbiory. Należą do nich: XVIII-wieczny kancjonał opisujący legendę o pobycie świętego Wojciecha w Opolu, jak również antyfonarz (zbiór pieśni kościelnych) z 1828 roku.

Jak przedstawiano Opole od XVI do lat siedemdziesiątych XX wieku, będzie można się przekonać, oglądając graficzne prace, między innymi Friedricha Bernharda Wernera, Carla Friedricha Stuckarta, Theodora Blätterbauera, jak również podziwiając pocztówki z wrocławskiego wydawnictwa Bruno Scholza i opolskiej oficyny Erdmanna Raabe.

Pokazywane na wystawie zabytkowe grafiki, mapy, fotografie i pocztówki kryją w sobie wiele tajemnic oraz informacji o przeszłości, fundatorach, a także o dziejach Opola i jego władcach.

Zapraszamy na wystawę, która potrwa do 29 kwietnia br.

UM Opole

Komentarze są zamknięte