Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: projekt zmiany ustawy już jest

Autor Obywatelski

Wreszcie ktoś zd1df7e93b44210b96599fc24d70c5bc0ajął się nabrzmiewającym problemem na styku producentów i handlu. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę za nieuczciwe praktyki nabywców wobec dostawców – zakłada projekt ustawy o wyeliminowaniu stosowania nieuczciwych praktyk, który niedawno trafił do konsultacji społecznych. Kara może sięgnąć 3 proc. obrotu firmy.
Chodzi o wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w relacjach producent – handel. Sprawa dotyczy głównie supermarketów, które wymuszają na dostawcach żywności obniżanie cen za sprzedawane produkty i nakładają dodatkowe opłaty.
Stosowane są też różne dodatkowe opłaty takie jak: za powierzchnię ekspozycyjną i sprzedażową, za usługi reklamowe, za przeprowadzenie akcji okolicznościowej, za przekazywanie informacji o sprzedaży wyrobów w poszczególnych placówkach handlowych, z tytułu otwarcia nowej placówki nabywcy, za brak zwrotów produktów, za koszty utylizacji produktów, za wykonanie projektów w markach własnych nabywcy, logistyczne czy upusty do publikowanych katalogów – wyliczono w uzasadnieniu do projektu.

W.S

Komentarze są zamknięte