Sejm: bezpłatne leki dla seniorów po 75 roku życia od 1. września br.

Autor Obywatelski

Każdy, kto ukończył 7leki5. rok życia, bez względu na status materialny, ma prawo do bezpłatnych leków, które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia –  głosi tak ustawa, która od dziś, po zmianach, wchodzi w życie. Choć ustawa działa od dziś, nie oznacza to, że już teraz seniorzy mogą domagać się w aptece darmowych leków. Ministerstwo Zdrowia nie ogłosiło jeszcze listy leków, które będą bezpłatne. Zrobi to pierwszego września. I właśnie wtedy Polacy, którzy tego dnia będą mieli przynajmniej 75 lat nie będą musieli płacić za lekarstwa a także, tzw. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. preparaty stosowane do żywienia pozajelitowego) oraz wyrobów medycznych. Dotyczy to oczywiście produktów, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Ma on być przygotowany z myślę o emerytach i uwzględniać ich specyficzne potrzeby, więc znajdą się w nim głównie medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego.
Bezpłatne leki będą mogli pacjentowi przepisywać: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wskazany w deklaracji wyboru) oraz niektóre pielęgniarki POZ. Przepisywać je będą też mogli lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy już go nie wykonują, ale chcą wystawić receptę dla siebie lub członków najbliższej rodziny.
Założono, że w ciągu najbliższych 10 lat maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia ustawy w życie, wyniesie 8,3 mld zł. W tym roku koszt funkcjonowania ustawy wyceniono na 125 mln zł.
W sytuacji, gdy wydatki z budżetu państwa przekroczą po pierwszym kwartale danego roku 25 procent limitu przewidzianego na ten rok, minister zdrowia stworzy korektę wykazu bezpłatnych medykamentów i za część z nich seniorzy znów będą musieli płacić.

pap

Komentarze są zamknięte