Immunitet konstytucyjny do likwidacji? Nareszcie!!!!

Autor Obywatelski1

aaaJuż ok. 20 projektów ustaw odrzuconych w tej kadencji parlamentu, ale Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE nie składa broni. 9 czerwca złożyło właśnie kolejną petycję – projekt ustawy tym razem o zmianie konstytucji RP. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będzie musiała odnieść się do propozycji uchylenia konstytucyjnych zapisów dotyczących immunitetu sędziów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, członków Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak stwierdza Stowarzyszenie w uzasadnieniu projektu – Konstytucyjne zapisy w zakresie ochrony przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej dla określonych kategorii osób oznacza, że w Polsce istnieje zasada „świętych krów”, którzy mogą popełniać przestępstwa i korzystać z ochrony konstytucyjnej przed odpowiedzialnością za ewentualne czyny niedozwolone. Jest to absolutnie sprzeczną z zasadą równości wobec prawa czy sprawiedliwości społecznej. Żadnego uzasadnienia nie ma by w konstytucji dokonać zagwarantowania nietykalności karnej, uzależnionej od decyzji danych korporacji. Dlatego też proponujemy zniesienie przepisów konstytucyjnych w zakresie ochrony przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Nie oznacza to likwidacji immunitetu w całości, albowiem zapisy przed odpowiedzialnością karną zawierają także stosowne ustawy, ale przynajmniej łatwiejsze będą ewentualne zmiany z czasem ograniczające immunitet.
Dodajmy, że w Polsce ponad 17 tys. osób jest objętych immunitetem. Gdyby projekt Stowarzyszenia został przyjęty, pozostałyby w konstytucji jedynie zapisy dotyczące posłów i senatorów, ale Konstytucja w ich przypadku odsyła do ustawy.
(ZA SERWIS21)

  1. Michał
    | ID: 2b1bbd70 | #1

    Nie rozumiem dlaczego świętymi krowami mają być nadal posłowie i senatorzy. Dlaczego autorzy projektu zrobili dla nich wyjątek? Bo inaczej projekt by nie przeszedł? Dla mnie to żadne usprawiedliwienie. Więcej odwagi i konsekwencji!

Komentarze są zamknięte