UOKiK uruchomił linię konsumencką

Autor Obywatelski

Jesteś konsuinfoliniamentem? Masz problem z nieuczciwym przedsiębiorcą? UOKiK uruchomił infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220.  Infolinia konsumencka działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Dzwoniąc na 801 440 220, można otrzymać odpowiedź na proste pytania konsumenckie, uzyskać informacje o przepisach oraz o wyspecjalizowanych instytucjach udzielających porad związanych np. z zakupem energii, telekomunikacją czy finansami.

Infolinia jest podstawową formą pomocy i to dzięki niej konsumenci mają gwarancję otrzymania szybkiej i rzeczowej porady prawnej. Atutem infolinii jest szeroki zakres udzielanych przez konsultantów porad w sporze ze sprzedawcami stacjonarnymi, internetowymi czy usługodawcami. Do rozmowy telefonicznej warto być przygotowanym, tak aby prawnik otrzymał najważniejsze fakty na temat sprawy i dotychczasowych działań konsumenta.

W przypadkach wymagających analizy dokumentów można korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych drogą elektroniczną pod adresem [email protected]. Konsumenci mogą również udać się do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, gdzie uzyskają poradę osobistą, telefoniczną i mailową w sprawach prostych oraz złożonych.
Pomoc prawną świadczą oddziały Federacji Konsumentów w 32 jednostkach na terenie całego kraju oraz prawie 400 Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów. Poza poradnictwem można liczyć na pomoc np. w napisaniu pisma reklamacyjnego czy procesowego. Rzecznicy mogą także wystąpić z powództwem w imieniu konsumenta lub wstąpić za jego zgodą do toczącego się postępowania sądowego w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
w konkretnych dziedzinach:
– Europejskie Centrum Konsumenckie – pomoże, kiedy masz problem z zakupami zrobionymi w innych krajach UE, Norwegii i Islandii.
– Rzecznik Finansowy – to instytucja o szerokich kompetencjach, która rozwiązuje problemy z instytucjami finansowymi, ubezpieczycielami czy bankami.
– Urząd Regulacji Energetyki – nadzoruje dostawców gazu i energii elektrycznej i w razie kłopotów z tymi przedsiębiorcami może stanąć po stronie konsumenta.
– Urząd Komunikacji Elektronicznej – nadzoruje firmy telekomunikacyjne oraz tradycyjne usługi pocztowe. Warto o tym pamiętać przy sporze z dostawcami tych usług.
– Urząd Transportu Kolejowego – w kłopotach podczas podróży koleją.
– Urząd Lotnictwa Cywilnego – pomaga pasażerom linii lotniczych.

Przydatne adresy stron internetowych:
– Wyszukiwarka pomocy prawnej: uokik.gov.pl/kontakt.php
– W jaki sposób rozwiązać spór z przedsiębiorcą? Kompleksowe porady dostępne na stronie: uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
– Portal internetowy o prawach kupujących przez Internet lub u akwizytora: prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Połączenie z infolinią konsumencką jest płatne według taryfy operatora. Telefoniczna pomoc prawna finansowana jest ze środków UOKiK, a prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundację Konsumentów.

Źródło: UOKiK

Komentarze są zamknięte