NIK o instytutach badawczych

Niezależna Gazeta Obywatelska

imageSkontrolowane instytuty badawcze nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału badawczego. W znikomym stopniu prowadziły działalność wdrożeniową, która jest ich ustawowym obowiązkiem. Choć liczba opatentowanych wynalazków wzrosła dwukrotnie, nie przełożyło się to na analogiczny wzrost ich wykorzystania – jedynie 20 proc. z nich znalazło zastosowanie w praktyce. Tymczasem w krajach o wysokim stopniu rozwoju za nieefektywne uważa się mniejsze niż 50 proc. wykorzystanie uzyskanych patentów. NIK zwraca również uwagę, że tylko 5 proc. zdobytych patentów stanowiły patenty zagraniczne, które są szczególnie ważne dla gospodarki.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-instytutach-badawczych.html

[] Najnowsze raporty z wynikami kontroli

Zobacz na: https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/

T

Komentarze są zamknięte