Utrudnienia dla NGO’sów w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Opole Ratusz fot. NGOW marcu 2015 r. odtrąbiono sukces organizacyjny nowych władz miasta Opola polegający na powołaniu Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego. Centrum zatrudnia około 10 osób na czele z szefem, panią Marzeną Sedlaczek (dotychczas pracownik Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Opolu). Pan Prezydent określił inicjatywę powołania Centrum jak „milowy krok na drodze społeczeństwa obywatelskiego”.

Co to oznacza dla funkcjonowania organizacji pozarządowych w Opolu?

Dotychczas od kilku lat organizacje korzystały z przestronnej, dobrze wyposażonej sali przy ul. Żeromskiego 3. Wystarczyło zgłosić chęć korzystania i terminarz spotkań organizacji. Pewnym utrudnieniem był obowiązek ponawiania zgłoszenia co 3 miesiące, ale rozumieliśmy, że jest to związane z chęcią monitorowania rzeczywistych potrzeb oraz aktywności organizacji.

Obecnie w celu skorzystania z sali na zebranie organizacja musi:

1. Złożyć :

-zobowiązanie do ewentualnej odpowiedzialności za szkody, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji

– druczek do pobrania w Centrum związany z potrzebą rezerwacji oraz wskazujący: cel, termin, osoby etc. wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu (którego nota bene jeszcze nie ma)

– upoważnienie dla osoby otwierającej i zamykającej pomieszczenie przed i po zebraniu

oraz:

2. Zgłosić się na 2 dni przed zebraniem do Centrum i pobrać kod w zaklejonej kopercie

3. W dniu zebrania pobrać klucze na portierni w Ratuszu

4. Przy pomocy kodu oraz kluczy wejść do sali zebrań

5. Po zakończonym spotkaniu „zakodować”, zamknąć pomieszczenia i klucz oddać na portierni w Ratuszu

Obawiamy się dalszych kroków na drodze do „społeczeństwa obywatelskiego”…

                                                                                              Alicja Nabzdyk–Kaczmarek 

(sekretarz Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Opolu), (prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Polski Śląsk w Opolu )

  1. batiar front
    | ID: dd8811a5 | #1

    Czym sie zajmuje Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Polski Śląsk w Opolu? gdzie można znaleźć jakieś informacje o nich? Bo w googlach szwabstwo jakies wyskakuje (spiseg?)

  2. Historyk
    | ID: 67ccf450 | #2

    Panie/Pani batiar front, co to zabawa w organ nadzoru? Zasług Pani Ali nie da się zliczyć, wystarczy trochę poczytać ale nie śmiecie w internecie! Bardzo słuszne są spostrzeżenia Pani Alicji. Serdecznie Panią pozdrawiam. Stały sympatyk począwszy od lat 90-tych.

Komentarze są zamknięte